Počet záznamů: 1  

Architekt Karel Kotas a jeho tvorba pro velká města. Brno, Ostrava, Praha

 1. Údaje o názvuArchitekt Karel Kotas a jeho tvorba pro velká města. Brno, Ostrava, Praha [rukopis] / Markéta Holubová
  Další variantní názvyArchitekt Karel Kotas a jeho tvorba pro velká města. Brno, Ostrava, Praha
  Osobní jméno Holubová, Markéta (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názKarel Kotas, Architect, and His Work for the Great Cities. Brno, Ostrava, Praha
  Vyd.údaje2009
  Fyz.popis253, 80s. obr. příloh : il., plány, portréty + 1 CD ROM
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra teorie a dějin výtvarných umění (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Kotas Karel * Avantgardní architektura * Funkcionalismus * Brno * Moravská Ostrava * Praha * nájemné a obchodní domy * rodinný dům * Kotas Karel * Avant-gard architecture * Functionalistm * apartment and trade buildings * family house
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programTeorie a dějiny výtvarných umění
  Studijní oborDějiny výtvarných umění
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  47823-147182013.pdf05.2 MB16.12.2009

  Akademický architekt Karel Kotas, žák Jana Kotěry a Leopolda Bauera, se řadí mezi přední české architekty meziválečné éry. Téma mé diplomové práce zní Architekt Karel Kotas a jeho tvorba pro velká města. Brno, Ostrava, Praha. Kotas (1894-1973) vynikl jako autor, jehož stavby jsou nadány solidností ve vztahu k jejich očekávanému ?image? a účelu. Diplomová práce si kladla za cíl postihnout i sklon (otázka zda přirozený nebo znalostí progresivní architektury ovlivněný a investorem chtěný) k překračování tradicionálních útvarů i snahu vtisknout svým realizacím vlastní značku. Cílem práce bylo poskytnout hlubší vhled do problematiky Kotasovy tvorby. Zhodnocení Kotasova díla, včetně pokusu konfrontovat jeho tvorbu s centry avantgardní architektury té doby. Cílem této konfrontace bude vystopovat inspirační zdroje a míru ovlivnění převažujícími trendy v architektuře nově vzniklého československého státu.The academic architect Karel Kotas, the student of Jan Kotěra and Leopold Bauer, belongs to the prominent Czech architects of the inter-war period. The theme of my thesis is Karel Kotas, Architect, and His work for the great cities. Brno, Ostrava, Praha. Kotas (1894-1973) excelled as the author whose buildings are endowed with the solidity in relation to their expected "image" and purpose. The task of the thesis was also to cover the tendency (the question is whether unaffacted or influenced by the knowledge of the progressive architecture and investor-demanded) of contravening the traditional forms and the effort to imprint his own feature in his realisations. The task of the thesis is to provide with deeper insight into problems of Kotas? work. The evaluation of Kotas? work including the attempt to confront his work with centres of avant-garde architecture of that time. The task of this confrontation will be to "track" sources of inspiration and the extent of the impact of prevailing trends in the architecture of the newly established Czechoslovakian state.