Počet záznamů: 1  

Alkohol v přestupkovém řízení na úseku dopravy a silničního hospodářství

 1. Údaje o názvuAlkohol v přestupkovém řízení na úseku dopravy a silničního hospodářství [rukopis] / Karina Fialová
  Další variantní názvyAlkohol v přestupkovém řízení na úseku dopravy a silničního hospodářství
  Osobní jméno Fialová, Karina (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názProceedings of offense involving alkohol in the department of traffic and road management
  Vyd.údaje2009
  Fyz.popis88
  PoznámkaVed. práce Evžen Růžička
  Dal.odpovědnost Růžička, Evžen (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Přestupek * trestný čin * přestupkové řízení * správní orgán * policista * dechová zkouška * lékařské vyšetření * bezpečnost a plynulost silničního provozu * alkohol * návyková látka * rozhodnutí * řidič * vozidlo * vliv alkoholu * vliv návykové látky * zjišťování koncentrace alkoholu * Offence * criminal offence * legal proceedings * administrative authority * policeman * breath test * medical examination * safety and fluency of road traffic * alcohol * addictive substance * administrative decision * driver * vehicle * alcohol influence * addictive substance influence * alcohol concentration detection
  alcohol concentration detection
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPedagogika
  Studijní oborPedagogika - správní činnost
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  52727-950836453.pdf01.7 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  52727-ved-258259165.docPosudek vedoucího
  52727-opon-331655989.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na problematiku přestupkového řízení specializovaného na alkohol v dopravě a okolnosti s ním související. Sumarizuje teoretické znalosti, které jsou obohaceny o zkušenosti a data získané z činnosti Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru kanceláře starosty města, právního oddělení - úseku přestupků (přestupky na úseku dopravy). Diplomová práce by mohla být využita jako studijní materiál pro začínající policisty, strážníky obecních policií, úředníky řešící přestupky v dopravě. Mohla by případně plnit úlohu osvětovou pro tu část laické veřejnosti, která o předmětnou oblast projevuje zájem. Metodou použitou v této práci je studium odborné literatury a právních norem.The thesis focuses on alcohol related traffic offence proceedings and factors pertaining to such proceedings. It summarises theoretical knowledge enriched by experience and data acquired at the Valašské Meziříčí local authority, namely at the Legal department of the Mayors office, Transport offences section. The thesis could be used as study material for trainees within the ranks of police, local community police and traffic offences departments of local authorities. It may also be a source of information for those of the general public who are interested in the issue. Specialized literature and legal standards research was the method used for this thesis.

Počet záznamů: 1