Počet záznamů: 1  

Alternativní metody vedení porodu a jejich vliv na psychiku rodičky a jejího partnera

 1. Údaje o názvuAlternativní metody vedení porodu a jejich vliv na psychiku rodičky a jejího partnera [rukopis] / Michaela Slováčková
  Další variantní názvyAlternativní metody vedení porodu a jejich vliv na psychický stav rodičky a jejího partnera
  Osobní jméno Slováčková, Michaela (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAlternative methods of birth leading and their impact on mother's and her partner's state of mind
  Vyd.údaje2009
  Fyz.popis121 s, 28 s. obr. příloh : il., portréty, grafy + 1 CD
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova ALTERNATIVNÍ METODY VEDENÍ PORODU * BONDING * PSYCHIKA RODIČKY * NOVOROZENCE A JEJÍHO PARTNERA * HISTORIE PORODU * DICK - READOVA * LAMAZOVA A BRADLEYOVA METODA PORODU * POROD DLE MICHELA ODENTA A FREDERICKA LEBOYERA * ALTERNATIVE METHODS OF BIRTH LEADING * BONDING * MOTHER´S * NEW-BORN´S AND HER PARTNER´S STATE OF MIND * HISTORY OF CHILDBIRTH * DICK-READ´S * LAMAZ´S AND BRADLEY´S METHOD OF BIRTH LEADING * CHILDBIRTH ACCORDING TO MICHEL ODENT AND FREDERICK LEBOYER
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  62861-343829787.pdf501 MB26.03.2009
  PosudekTyp posudku
  62861-ved-689965120.docPosudek vedoucího
  62861-opon-687082133.docPosudek oponenta

  Východiskem mé práce byly alternativní metody vedení porodu a jejich vliv na psychiku rodičky a jejího partnera. Jedná se především o psychologické aspekty porodu, jako jsou prostředí a atmosféra, kde se porod odehrává, vliv přístupu zdravotnického personálu na rodičku, ale také přítomnost nejbližší rodiny u porodu. Hlavní pozornost ve své práci soustředím na současnou neadekvátní péči o psychiku rodící ženy, porovnávám průběh porodu v moderní společnosti s přírodními ženami a především poukazuji na vyspělost porodní péče v jiných zemích světa. Jedním z cílů práce bylo vysvětlit a prokázat fakt, že přirozený porod nelze chápat nezbytně jako rizikovou záležitost, ale že jde o respektování individuálních přání rodičky a jejího partnera. Realizovaný výzkum poukázal na prokazatelná pozitiva, která přirozený porod přináší a zároveň nepotvrdil zvýšení rizikovosti v průběhu porodu.The foundation for my diploma thesis were alternative methods of birth leading and their impact on mothers´s and her partner´s state of mind. This concerns, above all, psychological aspects of birth, such as the setting and atmosphere in which the birth takes place, influence of medical staff approach to the mother, but also the nearest family´s presence at birth. The main focus of my thesis is on the inadequate contemporary care of birth-giving woman´s state of mind. I compare the process of birth in modern society to natural women and I point out the advanced state of bith in other countries of the world. One of the main goals of my work was to explain and to prove the fact, that natural birth should not be understood as hazardous to the mother. On the other hand, it is necscesary to respect individual wishes of mother and her partner. A research showed that there are provable advantages of natural birth and simultaneously it did not confirm the increase of danger in the course of birth.