Počet záznamů: 1  

Pohybové aktivity psychomotorického charakteru ve vodním prostředí pro děti s mentální retardací

 1. Údaje o názvuPohybové aktivity psychomotorického charakteru ve vodním prostředí pro děti s mentální retardací [rukopis] / Lenka Fijalíková
  Další variantní názvyPohybové aktivity psychomotorického charakteru ve vodním prostředí pro děti s mentální retardací
  Osobní jméno Fijalíková, Lenka (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názPsychomotoric physical activities in water environment for mentally retarded children
  Fyz.popis60 : tab.
  PoznámkaVed. práce Vlasta Karásková
  Dal.odpovědnost Karásková, Vlasta, 1947- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Mentální retardace * vodní prostředí * pohybové aktivity * svalová dysbalance * držení těla * adaptace * měření * Mental retardation * water environment * physical activities * muscular dysbalancy * body posture * adaptation * measurement
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programTělesná výchova a sport
  Studijní oborAplikovaná tělesná výchova
  PosudekTyp posudku
  62800-ved-189476247.docPosudek vedoucího
  62800-opon-392061822.xlsPosudek oponenta

  V diplomové práci se zabývám vyhledáváním, analýzou a možnostmi rozvoje vhodných pohybových aktivit, respektive některých dalších vhodných činností prováděných ve vodním prostředí s žáky Základní školy speciální v Kroměříži. Pro specifickou skupinu 5 žáků základní škly speciální (n=5), jsem sestavla zásobník pohybových aktivit psychomtorického charakteru ve vodním prostředí, které jsou vhodným doplnujcím cvičením pro kompenzaci vadného držení těla. Popis,ověřování, analýza, kazuistiky a hodnocení tělesné aktivity žáků po dobu deseti měsíců byly základními metodami pro zpracování výsledků z tohoto šetření. Překonávání motorických deficitů prostřednictvím rozvoje pohybových aktivit ve vodním prostřed, resp. radost z pohybu v klektivu ostatních dětí příznivě ovlivnily celkový psychický vývoj dětí s mentální retardací.The study I aims to investigate, analyze and asses possibilities to develop suitable physical or other activities perfomed in water environment with children from the Special Elementary School in Kroměříž. For a specific group of five children from the Special Elementary School (n=5) I compiled a package of psychomotoric physical activities in water environment, as a suitable support excercise for compensation of poor body posture. Description, verification, analysis, case reports and evaluation of ten-month physical activities of the children were used as basic methods in order to process results of the study. Overcoming of motoric deficits through development of physical activities in water environment, as well as enjoyment of such activities within the group of children has had a positive impact on overall psychic development of the mentally retarded children.