Počet záznamů: 1  

Abúzus tabákových výrobků u středoškolské mládeže jako odraz osobnosti

 1. Údaje o názvuAbúzus tabákových výrobků u středoškolské mládeže jako odraz osobnosti [rukopis] / Karla Páterová
  Další variantní názvyAbúzus tabákových výrobků u středoškolské mládeže jako odraz osobnosti
  Osobní jméno Páterová, Karla (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názTabacco products abuse at secondary school youth as reflection of personality
  Vyd.údaje2008
  Fyz.popis67s., 9 s. obr.příloh : il., schémata, tab. + CD ROM
  PoznámkaVed. práce Josef Konečný
  Dal.odpovědnost Konečný, Josef (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova tabák * nikotin * závislost * abstinenční příznaky * legální droga * vliv tabákových výrobků na zdraví * Churchillův syndrom * pasivní kouření * prevence * léčba * tobacco * nicotine * dependence * discontinuation symptoms * legal drug * influence nicotian products cheers * Churchilluv complex * secondary smoking * prevention * treatment
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPedagogika
  Studijní oborPedagogika - sociální práce
  PosudekTyp posudku
  35466-ved-118337788.docPosudek vedoucího
  35466-opon-249865507.docPosudek oponenta

  Tato diplomová práce se věnuje problematice kouření u středoškolské mládeže. Kouření má katastrofální dopad na zdravotní stav organismu,ale i přes tato známá fakta začínají kouřit stále mladší děti.Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak středoškolská mládež (konkrétně první a čtvrté ročníky Střední odborné školy zdravotnické a sociální v Kyjově) přistupuje k problematice kouření - zda většina nadužívá - má abúzus tabákových výrobků, proč kouří, zda chtějí dál aktivně kouřit a jak se celkově zamýšlí nad touto problematikou. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s historií kouření a tabákových výrobků, začátkem průmyslové výroby, celkové složení cigarety, s nikotinem a návykem na něj, o pomoci při odvykání kouření, o různých přípravcích pro odvykání kouření, Praktická část se věnuje výzkumu. Výzkum je zaměřen na potvrzení pěti hlavních hypotéz.This thesis paies problems smoking near secondary youth. Smoking has disastrous impact on health organism,but also over this known data begin smoke always younger children.Main aim those work was find out, how secondary youth (in the concrete first and fourth vintages middle special schools medical and social in Kyjove) approachs to problems smoking - whether most presumes - has abuzus nicotian products, why smokes, whether want to along actively smoke and how globally aims above by this one problems. Work is divided into two parts - theoretic and practical. Theoretic part acquaint with story smoking and nicotian products, early in industrial production, general constitution cigarettes, with nicotine and habit at him, about assist in at untaught smoking, about different preparations for untaught smoking, Practical part paies research. Research zero in on on confirmation five of the chief conjectures.