Počet záznamů: 1  

Možnosti integrace studentů s tělesným či smyslovým postižením do běžné třídy odborného učiliště a praktické školy

 1. Údaje o názvuMožnosti integrace studentů s tělesným či smyslovým postižením do běžné třídy odborného učiliště a praktické školy [rukopis] / Šárka Peškarová
  Další variantní názvyMožnosti integrace žáků se zdravotním postižením do odborného učiliště a praktické školy
  Osobní jméno Peškarová, Šárka (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názPossibilities of integration of students with physical and sense disabilities to a common class of training school
  Vyd.údaje2007
  Fyz.popis118 stran + 1 ks CD
  PoznámkaVed. práce Oldřich Müller
  Dal.odpovědnost Müller, Oldřich, 1957- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Integrace * Handicap * Individuální přístup * Mentální retardace * Handicapovaný * Zdravotně postižený * Výchova * Socializace * Integration * Handicap * Individualization * Mental retardation * Handicapped * Health handicapped * Education * Socialization
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPedagogika
  Studijní oborPedagogika - sociální práce
  kniha

  kniha

  PosudekTyp posudku
  13720-ved-243465823.docPosudek vedoucího
  13720-opon-542127831.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá možnostmi integrace tělesně či smyslově postižených studentů do běžné třídy odborného učiliště a praktické školy. Práce je zaměřena na studenty s jiným druhem postižení než je mentální retardace, na žáky s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, kde mentální retardace není dominantním postižením. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, popsány klady a zápory modelů integrace, faktory ovlivňující úspěšnost integrace dle druhu postižení, stejně tak i podmínky úspěšné integrace vytvářené školou, rodinou a dalšími institucemi. Dále je v práci popsána problematika pedagogické diagnostiky, která je pro začlenění zdravotně postiženého jedince do různých typů škol velmi důležitou součástí. Cílem praktické části bylo zjištění, jak se na integraci a její význam dívají ti, jichž se bezprostředně týká, tj. rodiče integrovaného žáka, učitelé a jeho okolí. Šetření bylo založeno na předem sestavených dotaznících pro rodiče a učitele. Vyhodnocení šetření je provedeno formou tabulek a grafů.The thesis deals with possibilities of the integration both mentally or physically disabled students to a normal class in an apprentice training centre. The research of the thesis is aimed on students with different handicap from the mental retardation, on students with mental, physical or combined handicap where the mental retardation is not a dominant handicap. The basic concepts, integrations models, factors influencing the accomplishment of integration according to the types of handicaps as well as conditions of successfull integrations made by schools, parents and other institutions are defined in the theoretical part. Great importance for integration of disabled person to various sort of schools has pedagogical diagnostics which is also desbribed. The practical part surveys the importance of the integration for parents, teachers and others who are immediately concerned with the problem. The research is based on questionnaires filled by parents and teachers. The evaluation of the research is performed by tables and graphic charts.

Počet záznamů: 1