Počet záznamů: 1  

Attachment, psychosociální stadia a jejich vztah se zvládáním stresu v dospělosti

 1. Údaje o názvuAttachment, psychosociální stadia a jejich vztah se zvládáním stresu v dospělosti [rukopis] / Kateřina Barošová
  Další variantní názvyAttachment, psychosociální stadia a jejich vztah se zvládáním stresu v dospělosti
  Osobní jméno Barošová, Kateřina, (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAttachment, psychosocial stages and their relationship to stress management in adulthood
  Vyd.údaje2022
  Fyz.popis84 s. (150 550 znaků) : grafy, tab. + CD
  PoznámkaVed. práce Roman Procházka
  Oponent Martin Seitl
  Dal.odpovědnost Procházka, Roman (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Seitl, Martin, 1981- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova attachment * psychosociální stadia * zvládací strategie * dospělost * attachment * psychosocial stages * coping strategies * adulthood
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00264479-769561553.pdf71.5 MB31.03.2022
  PosudekTyp posudku
  00264479-ved-325415623.docxPosudek vedoucího
  00264479-opon-682690227.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00264479-prubeh-888757400.pdf07.11.201931.03.202209.06.2022Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zabývá tématem attachmentu, psychosociálních stadií a jejich vlivu na zvládání stresu v období dospělosti. Hlavním cílem práce bylo analyzovat možné souvislosti mezi těmito jevy. Dílčími cíli bylo ověřit, zda má typ vazby vliv na strategie zvládání stresu v dospělosti a zjistit, zda existuje vztah mezi konkrétními vývojovými úlohami, zvládacími strategiemi a typem vztahové vazby. V teoretické části práce jsme se ve třech hlavních kapitolách zabývali attachmentem, stresem, strategiemi jeho zvládání a psychosociální teorií vývoje osobnosti. K naplnění výzkumných cílů jsme použili metody ECR - Experience in Close Relationships, MEPSI - Modified Erikson Psychosocial Stage Inventory a SVF-78 - Strategie zvládání stresu. Výzkumu se zúčastnilo celkem 191 respondentů ve věkovém rozpětí od 20 do 61 let. Pro zpracování dat jsme použili kvantitativní analýzu. Za využití korelační analýzy jsme prokázali signifikantní vztahy mezi typem vazby a některými zvládacími strategiemi a přijali jsme tak 4 z 5 stanovených hypotéz. Také jsme poukázali na souvislost některých vývojových úloh a typu vazby i vztahy určitých vývojových úloh se strategiemi zvládání stresu.This thesis is focused on issues of attachment, psychosocial stages and their influence on coping with stress in adulthood. The main goal of the thesis was to analyze possible links among these issues. Partial goals should prove if attachment has influence on coping strategies in adulthood and to determine if there is a link between particular psychosocial stages, coping strategies and type of attachment. Theoretical part of the thesis concerns the issues of attachment, stress and coping strategies and psychosocial theory of personality development. To achieve our research goals we used following methods - ECR - Experience in Close Relationships, MEPSI - Modified Erikson Psychosocial Stage Inventory and SVF-78 - Stress coping style questionnaire. There were 191 respondents included in the research in the age range from 20 to 61 years. We used quantitative analysis for data processing. The correlation analysis pointed to significant correlations between attachment type and some coping strategies, thus 4 of 5 hypotheses were accepted. We also pointed out links between some psychosocial stages and attachment type and also psychosocial stages and coping strategies.

Počet záznamů: 1