Počet záznamů: 1  

Američané žijící v České republice a vnímání kulturních rozdílů v životním stylu: motivace k pohybové aktivitě

 1. Údaje o názvuAmeričané žijící v České republice a vnímání kulturních rozdílů v životním stylu: motivace k pohybové aktivitě [rukopis] / Magdaléna Pierson
  Další variantní názvyAmeričané žijící v České republice a vnímání kulturních rozdílů v životním stylu: motivace k pohybové aktivitě
  Osobní jméno Pierson, Magdaléna, (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAmericans living in the Czech Republic and the perception of cultural differences in lifestyle: motivation to physical activity
  Vyd.údaje2021
  Fyz.popis81 s. (144 490 znaků)
  PoznámkaOponent Jana Harvanová
  Ved. práce Arnošt Svoboda
  Dal.odpovědnost Harvanová, Jana, 1974- (oponent)
  Svoboda, Arnošt, (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra společenských věd v kinantropologii (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Kulturní rozdíly * pohybová aktivita * životní styl * Američané * motivace k PA * životní styl v ČR * Cultural differences * physical activity * lifestyle * Americans * motivation to PA * Czech lifestyle
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programTělesná výchova a sport
  Studijní oborRekreologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00227994-890185348.pdf8823.8 KB03.05.2021
  PosudekTyp posudku
  00227994-ved-715141467.pdfPosudek vedoucího
  00227994-opon-729492934.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00227994-prubeh-122865335.pdf22.02.201803.05.202109.06.20211Hodnocení známkou

  Cílem této práce je zjistit jaké kulturní rozdíly související s pohybovou aktivitou vnímají Američané dlouhodobě žijící v České republice. Sběr dat proběhl formou polostrukturovaných rozhovorů s pěti účastníky žijícími v různých krajích ČR, kteří se vzájemně neznají. Data byla zpracována a analyzována pomocí programů OTranscribe a Atlas.ti. K intepretaci dat byla využita metoda tematické analýzy. Výsledky byly strukturovány do kategorií a doplněny poznatky z vlastního zúčastněného pozorování. Ve výsledcích byly prezentovány kulturní rozdíly v oblastech: množství PA, doprava, motivace k PA, vztah k přírodě, přístup k PA ve vzdělání, typy PA, zaneprázdněnost a vztahy. Témata se prolínala odpověďmi na všechny tři výzkumné otázky týkající se kulturních rozdílů, motivace k PA i adaptaci životního stylu.The objective of this paper is to find out what cultural differences related to physical activity do Americans living in the Czech Republic perceive. Data was collected by semi-structured interviews with 5 respondents living in various regions of the Czech Republic, who do not know each other. The data was processed and analyzed with the use of the programs OTranscribe and Atlas.ti. To interpret the data, we used thematic analysis. The results were structured into categories and supplemented with findings from a participant observation. The results present the cultural differences in the areas of the amount of PA, transportation, motivation to PA, relationship to nature, approach to PA in education, types of PA, busyness, and relationships. The topics were interlocking the answers to all three of the research questions regarding the cultural differences, motivation to PA, and changes in lifestyle.

Počet záznamů: 1