Počet záznamů: 1  

Závislost na Internetu u žáků druhého stupně základní školy

 1. Údaje o názvuZávislost na Internetu u žáků druhého stupně základní školy [rukopis] / Tomáš Kubíček
  Další variantní názvyZávislost na Internetu u žáků druhého stupně základní školy
  Osobní jméno Kubíček, Tomáš, (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názInternet addiction among lower-secondary school students
  Vyd.údaje2020
  Fyz.popis81 stran, 15 stran příloh + 1 CD
  PoznámkaVed. práce Miroslav Chráska
  Dal.odpovědnost Chráska, Miroslav (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Závislost na Internetu * sociální sítě * žák druhého stupně základní školy * Internet * Internet addiction * social networks * lower-secondary school student * Internet
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programUčitelství pro střední školy
  Studijní oborUčitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00243897-445491106.pdf131.8 MB14.12.2020
  PosudekTyp posudku
  00243897-ved-207237593.docPosudek vedoucího
  00243897-opon-618297044.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00243897-prubeh-933866241.pdf31.01.201914.12.202025.01.20211Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá závislostí na Internetu u žáků druhého stupně základní školy v roce 2020, tedy v období epidemie Covid-19. V rámci teoretické části jsou popisovány důležité teoretické poznatky, týkající se zvolené problematiky. Praktická část je věnována popisu a výsledkům výzkumnému šetření. Jako výzkumná metoda byl použit standardizovaný dotazník IAT a vlastní dotazník, přičemž byla ověřena i dostatečná reliabilita výzkumného nástroje. V rámci výzkumného šetření byla zjišťována závislost žáků druhého stupně základní školy na Internetu dle různých úrovní závislosti a tyto hodnoty byly porovnány s výsledky jiného výzkumného šetření, realizovaného v období před epidemií Covid-19. Byl zjištěn celkový nárůst žáků, závislých na Internetu, o 17,93 %. Dále byly ověřovány vlivy obecně uznávaných faktorů na míru závislosti na Internetu u žáků v roce 2020, tedy po zavedení protiepidemických opatření a rovněž vlivy některých specifik využívání sociálních sítí. Vliv rozsahu online aktivit žáků na závislost na Internetu byl potvrzen, vliv pohlaví a věku žáka potvrzen nebyl. Vliv velikosti obydlí žáků na závislost na Internetu byl opačný, než se předpokládalo. Bylo zjištěno, že žáci z velkých měst (25 000 a více obyvatel) jsou méně závislí na Internetu, než žáci, žijící v menších obydlích.The diploma thesis deals with Internet addiction among lower-secondary school students during the Covid-19 epidemic in 2020. The theoretical part includes a description of important terms and findings, connected to the topic of the thesis. The practical part describes our research and its results. As a research method was used a combination of a standardised questionnaire IAT and our own questionnaire. We also verified the reliability of the IAT questionnaire, and it was found sufficient. The research was focused on measuring the Internet addiction among a research sample of lower-secondary school students. We categorized the respondents into categories according to their levels of Internet addiction. Then we compared our results with the results of another research that was realized before the Covid-19 epidemic. The comparison showed the overall 17,93 % increase of the students addicted to Internet. The research also focused on factors that are believed to have an influence on the level of Internet addiction. It aimed to verify, whether their influences still exist in 2020, after an introduction of anti-epidemic measures. The influence of the students' extend of online activities was verified, while the influence of their gender and age was not. In case of the size of the settlement where students live, the influence was the opposite than we had expected. The research showed that the students from large cities (25 000 inhabitants or more) are less addicted to Internet than the students living in smaller settlements. The research also examined influences of certain specifics of social network use on the level of the addiction mentioned.

Počet záznamů: 1