Počet záznamů: 1  

Vliv posturálně-dechového tréninku na sportovní výkon, rovnovážné a dechové funkce u ploutvových plavců

 1. Údaje o názvuVliv posturálně-dechového tréninku na sportovní výkon, rovnovážné a dechové funkce u ploutvových plavců [rukopis] / Markéta Janošcová
  Další variantní názvyVliv posturálně-dechového tréninku na sportovní výkon, rovnovážné a dechové funkce u ploutvových plavců
  Osobní jméno Janošcová, Markéta (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názThe influence of postural-respiratory training on athletic performance, postural stability and breathing functions in finnswimmers
  Vyd.údaje2020
  Fyz.popis140 s. : grafy, schémata, tab.
  PoznámkaVed. práce Kateřina Neumannová
  Oponent Markéta Procházková
  Dal.odpovědnost Neumannová, Kateřina, 1978- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Procházková, Markéta (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury. Katedra fyzioterapie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova plavání s ploutvemi * dechové trenažéry * POWERbreathe * EMST 150 * sportovní výkon * trénink dýchacích svalů * fin swimming * respiratory trainers * POWERbreathe * EMST 150 * athletic performance * respiratory muscle training
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programSpecializace ve zdravotnictví
  Studijní oborFyzioterapie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00249712-513804836.pdf333.3 MB24.04.2020
  PosudekTyp posudku
  00249712-ved-620237185.pdfPosudek vedoucího
  00249712-opon-742616734.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00249712-prubeh-946486098.pdf04.12.201824.04.202024.06.20201Hodnocení známkou

  Efekt dechového tréninku byl potvrzen v celé řadě sportovních odvětví a své zastoupení má i v oblasti fyzioterapie, přesto se tato metoda zatím v tréninku ploutvových plavců standardně nevyužívá. Cílem této práce bylo posoudit vliv posturálně-dechového tréninku na sportovní výkon, rovnovážné a dechové funkce u ploutvových plavců. Sledován byl vliv plaveckého tréninku na zvolené parametry a následně vliv plaveckého tréninku v kombinaci s posturálně-dechovým tréninkem s využitím dechových trenažérů a labilní čočky. Výzkumný soubor se skládal ze 7 dívek (věk = 14,71 ? 1,7 let) a 4 chlapců (věk = 15,75 ? 1,71 let). Výsledky měření dechových funkcí po absolvování 4 týdenního posturálně-dechového tréninku prokázaly statisticky významný rozdíl ve všech ventilačních parametrech, síle nádechových a výdechových svalů i v parametrech hodnotící globální funkci nádechových svalů. Za výsledky blížící se statistické významnosti lze povačovat hodnoty na vytrvalostních plaveckých tratích ("rozložená" trať na 200 m a 400 m). Zároveň však nebyl zjištěn signifikantní rozdíl průměrných hodnot během rychlostního plavání pod vodou na 1 nádech a na trati 100 m. V rámci hodnocení vlivu na rovnovážné funkce (vybrané ukazatele posturální stability) se objevují tendence ke statisticky významnému zlepšení hodnot rychlosti výchylky těžiště těla (COP - center of pressure) v mediolaterálním směru a celkové rychlosti COP při zvoleném testu rovnováhy s vyřazením zrakové kontroly. Z uvedených výsledků vyplývá, že zvolená koncepce posturálně-dechového tréninku s trenažéry POWERbreathe a EMST 150 by mohla představovat vhodný doplněk tréninku ploutvového plavání.The effect of respiratory training has been confirmed in a number of sports and has a representation in the field of physiotherapy; however, this method is not yet commonly used in the training of fin swimmers. The aim of this work is to assess the effect of postural-respiratory training on athletic performance, as well as balanced respiratory functions in fin swimmers. The influence of swimming training on selected parameters and consequently the influence of swimming training was monitored in combination with postural-respiratory training using breathing trainers and balance trainers. The research group consisted of 7 girls (age = 14.71 ? 1.7 years) and 4 boys (age = 15.75 ? 1.71 years). The results of measurement of respiratory function after the 4week postural-respiratory training showed a statistically significant difference in all ventilation parameters, inhaling and exhaling muscle strength and in parameters evaluating general function of inhaling muscles. Values on endurance swimming tracks (200 m and 400 m "medley" race) can be considered as results of approaching statistical significance. At the same time, however, there was no significant difference in average values during speed underwater swimming per 1 breath and on the 100 m track. Within the evaluation of the effect on equilibrium functions (selected indicators of postural stability) there are tendencies to statistically significant improvement of the values of the center of pressure (COP) in the medio-lateral direction, and total COP in the chosen equilibrium test disabling visual control. The results show that the chosen concept of postural-respiratory training with POWERbreathe and EMST 150 could be a suitable complementary element for fin swimming.

Počet záznamů: 1