Počet záznamů: 1  

Dostupnost osobní železniční dopravy v České republice: problém efektivity a prostorové spravedlnosti

 1. Údaje o názvuDostupnost osobní železniční dopravy v České republice: problém efektivity a prostorové spravedlnosti [rukopis] / Rostislav Talafa
  Další variantní názvyDostupnost osobní železniční dopravy v České republice: problém efektivity a prostorové spravedlnosti
  Osobní jméno Talafa, Rostislav, (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAccessibility of passenger railway transport in the Czech Republic: issue of efficiency and spatial equity
  Vyd.údaje2020
  Fyz.popis108 s. (91 s. + xvii s.) : il., mapy, tab.
  PoznámkaVed. práce Pavel Klapka
  Oponent Jan Hercik
  Dal.odpovědnost Klapka, Pavel, 1977- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Hercik, Jan, 1984- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra geografie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova osobní železniční doprava * časová dostupnost * vážená průměrná cestovní doba * kraje České republiky * efektivita železniční sítě * prostorová spravedlnost * passenger railway transport * time accessibility * weighted average travel time * regions of the Czech Republic * efficiency of the railway network * spatial equity
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programChemie
  Studijní oborUčitelství chemie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00238937-444259441.pdf339.9 MB18.05.2020
  PosudekTyp posudku
  00238937-ved-141565664.pdfPosudek vedoucího
  00238937-opon-272193576.pdfPosudek oponenta

  Tato práce analyzuje dopravní dostupnost osobní železniční dopravou na území Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Dopravní dostupnost je hodnocena pomocí výpočtů vážené průměrné cestovní doby z obcí vybraných čtyř krajů České republiky do krajských měst těchto krajů a je vztažena na konkrétní den v roce, a to na 4. března 2020. K získání potřebných údajů práce čerpá informace z elektronických jízdních řádů IDOS a k výpočtům konkrétních hodnot dostupnosti pro každou obec zahrnutou do analýzy využívá MS Excel. Prostřednictvím softwarového programu QGIS jsou výsledky interpretovány konstrukcí kartogramů pro sledované kraje. Práce tak poskytuje přehled o současné situaci týkající se dopravní dostupnosti po železniční síti s ohledem na efektivitu a prostorovou spravedlnost. Problematika efektivity je vyjádřena výpočtem absolutních a relativních rozdílů mezi dostupností vlaky s odlišnou přepravní rychlostí. Prostorová spravedlnost vyplývá z vypočtených hodnot dostupnosti a je patrná ze zpracovaných kartogramů a následně diskutována. Cílem práce je kromě zachycení aktuální dopravní situace ve sledovaném území také prozkoumat odlišné přístupy k hodnocení dopravní dostupnosti a přispět k obohacení dosavadních dopravně-geografických prací.This thesis analyzes the transport accessibility by passenger rail transport in the South Moravian, Moravian-Silesian, Olomouc and Zlín regions. Transport accessibility is assessed using calculations of the weighted average travel time from the municipalities of selected four regions of the Czech Republic to the regional cities of these regions and it is related to a specific day of the year - 4 March 2020. The paper draws information from electronic timetables IDOS and it uses MS Excel to calculate specific accessibility values for each municipality included in the analysis. Using the QGIS software program, the results are interpreted by constructing cartograms for the monitored regions. The paper thus provides an overview of the current situation regarding transport accessibility on the railway network with regard to efficiency and spatial equity. The issue of efficiency is expressed by calculating the absolute and relative differences between the accessibility of trains with different transport speeds. Spatial equity results from the calculated values of accessibility and it is evident from the processed cartograms and subsequently discussed. The aim of the thesis is, in addition to capturing the current traffic situation in the monitored area, also to explore different approaches to the evaluation of transport accessibility and to contribute to the enrichment of existing documents in the field of transport geography.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.