Počet záznamů: 1  

Diagnostická vodítka Bentonova vizuálního retenčního testu pro určení Alzheimerovy choroby

 1. Údaje o názvuDiagnostická vodítka Bentonova vizuálního retenčního testu pro určení Alzheimerovy choroby [rukopis] / Anna Hubingerová
  Další variantní názvyDiagnostická vodítka Bentonova vizuálního retenčního testu pro určení Alzheimerovy choroby v senilní formě
  Osobní jméno Hubingerová, Anna (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názBenton Visual Retention Test Diagnostic Clues to Senile Form of Alzheimer's Disease
  Vyd.údaje2019
  Fyz.popis68s. (114 569 znaků) : il., grafy, tab. + 1. Podklad pro zadání diplomové práce studenta; 2. CD ROM;
  PoznámkaOponent Miroslav Orel. Ved. práce Radko Obereignerů
  Dal.odpovědnost Orel, Miroslav, 1973- (oponent)
  Obereignerů, Radko, 1978- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Bentonův vizuální retenční test (BVRT) * Mírný kognitivní deficit při Alzheimerově nemoci (MCI při AN) * diagnostická vodítka * Benton Visual Retention Test (BVRT) * Mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease (MCI due to AD) * diagnostic criteria
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00226108-839065219.pdf22.8 MB25.03.2019
  PosudekTyp posudku
  00226108-ved-608489142.docxPosudek vedoucího
  00226108-opon-366773200.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00226108-prubeh-376005275.jpg20.11.201725.03.201911.06.20192Hodnocení známkou

  Vytvořili jsme upřesňující diagnostická vodítka u Bentonova vizuálního retenčního testu (BVRT) pro Alzheimerovu nemoc (AN) s pozdním začátkem. Použita byla forma C, Administrace A. Nová kritéria umožňují zachytit AN již ve stadiu mírného kognitivního deficitu. Zjišťovali jsme a) zda se liší výsledky skupiny zdravých respondentů a respondentů s AN; b) jaký je cut-off skór, senzitivita, specificita, míra jistoty a AUC; a c) zda jedinci s AN dělají závažnější chyby než zdraví a jaké jsou jejich typické chyby. Ve výzkumu jsme pracovali se dvěma soubory dat získanými příležitostným výběrem a samovýběrem. Všichni respondenti prošli neuropsychologickým testováním. První soubor čítal 72 protokolů, druhý 242 protokolů. V obou souborech jsme skupiny vyrovnávali podle věku a vzdělání. Cut-off skór pro Počet kreseb bez chyb je 4 (míra jistoty=149-175 %, AUC=,85-,90), pro Počet chyb celkem >11 (míra jistoty=136-189 %, AUC=,97-,89). Jedinci s AN dělají závažnější chyby než zdraví jedinci a dělají kromě chyb Distorze i chyby Vynechání s větší pravděpodobností než zdraví jedinci. Jejich chyb bude více a budou závažnější. BVRT se jeví jako reliabilní (Cronbachova =,74-,82) a validní metoda.We have developed advanced diagnostic criteria for Benton Visual Retention Test (BVRT) for Alzheimer's disease (AD). Form C, Administration A was used. New criteria allow AD to be captured at mild cognitive deficit state (MCI). We aimed to find out a) whether the results of the group of healthy respondents and AD respondents differ; b) what is the cut-off score, sensitivity, specificity, degree of confidence and AUC; and c) whether individuals with AD do more serious errors than healthy ones, and what are their typical errors. In the research we worked with two sets of data obtained by occasional selection. All respondents underwent neuropsychological testing. The first set contained 72 protocols, the second 242 protocols. In both sets we ranked groups by age and education. Cut-off score for The Number of Drawings Without Errors is 4 (degree of confidence=149-175%, AUC =,85-, 90) for The Total Error Counts> 11 (degree of confidence=136-189%, AUC = ,89). Individuals with AD make more serious errors than healthy ones, and apart from mistakes of Distortion, they also make mistake of Omission more likely than healthy individuals. Their mistakes will be more frequent and more serious. BVRT appears to be reliable (Cronbach's =,74-,82) and a valid method.