Počet záznamů: 1  

Het mediale beeld van de Nederlandse koning en de Tsjechische president met de nadruk op hun macht en positie in de maatschappij in 21e eeuw

 1. Údaje o názvuHet mediale beeld van de Nederlandse koning en de Tsjechische president met de nadruk op hun macht en positie in de maatschappij in 21e eeuw [rukopis] / Barbora Zelinková
  Další variantní názvyMediální obraz společenské role nizozemského krále a českého prezidenta ve 21. století
  Osobní jméno Zelinková, Barbora (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názThe role of the Dutch king and the Czech president in the Society in the 21st Century as presented in the Media
  Vyd.údaje2019
  Fyz.popis76 str. + 13 str. příloh : portréty + 1 CD
  PoznámkaVed. práce Milan Kříž
  Dal.odpovědnost Kříž, Milan (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra nederlandistiky (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova nizozemský král * povinnosti a pravomoci krále * de Nederlandse koning * de Koning der Nederlanden * plichten van de Nederlandse koning * nástupnictví * het erfopvolgingsrecht * de inhuldiging * het aftreden * de troonwisseling * český prezident * povinnosti a pravomoci prezidenta * prezidentské volby * de Tsjechische president * de rechtstreekse algemene presidentsverkiezingen * plichten van de Tsjechische president * The Dutch king * duties and power of the king * succession * the Czech president * duties and power of the Czech president * presidential elections
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.nizozemština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programFilologie
  Studijní oborNizozemská filologie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00224108-985378335.pdf02.6 MB02.05.2019
  PosudekTyp posudku
  00224108-ved-661664469.pdfPosudek vedoucího
  00224108-opon-476422662.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00224108-prubeh-898712837.pdf17.05.201702.05.201904.06.20191Hodnocení známkou

  V mé diplomové práci se zabývám povinnostmi a pravomocemi nizozemského krále a českého presidenta a jejich obrazem a postavením ve společnosti, ať již doma, či v zahraničí. V první kapitole stručně popisuji historický vývoj Nizozemska a České republiky. Důvodem je to, že historie obou zemí ovlivnila jak jejich přítomnost, tak jistě měla i vliv na formování států a jejich hlavní představitele. V rámci této kapitoly jsem popsala i několik českých šlechtických rodů, protože mohou být vnímány jako spojovací článek mezi monarchií a demokratickým systémem. V dalších dvou kapitolách se věnuji nizozemskému králi a českému prezidentovi, především jejich povinnostem a pravomocem. V rámci zmíněných úřadů popisuji i jejich zvláštnosti, jako např. inauguraci či abdikaci. Ohledně českého prezidenta popisuji ve své práci i přímé prezidentské volby, které jsou v České republice poměrně nové a navíc byly především v roce 2018 opět velmi aktuálním tématem. V poslední kapitole vyzdvihuji mediální obraz nizozemského krále a českého prezidenta, a to na vybraných příkladech z jejich politického života.In my thesis I deal with the duties and power of the Czech president and the Dutch king and their image and position in the society, whether at home or abroad. In the first chapter I briefly describe the historical formation of the Netherlands and the Czech Republic because our history has influenced our presence and certainly had an influence on the formation of states and their main representatives. In this chapter I have also described several Czech noble families. In the next two chapters I deal with the Dutch king and the Czech president, especially with their duties and authority. I also describe some special occasion, such as inauguration or abdication In my thesis I describe Czech presidential elections, which are relatively new in the Czech Republic and have been a very topical issue in 2018. In the last chapter I highlight the media image of the Dutch king and Czech president on chosen examples of their political lives.