Počet záznamů: 1  

COPINGOVÉ STRATEGIE AKULTURACE U EXPATŮ V ČR SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ OPORU

 1. Údaje o názvuCOPINGOVÉ STRATEGIE AKULTURACE U EXPATŮ V ČR SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ OPORU [rukopis] / Barbora Vavřichová
  Další variantní názvyCopingové strategie akulturace u expatů v ČR se zaměřením na sociální oporu
  Osobní jméno Vavřichová, Barbora (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názCoping strategies of expats in Czech Republic with focus on social support
  Vyd.údaje2019
  Fyz.popis94 s. (172 965) : il., schémata, tab.
  PoznámkaVed. práce Lucie Viktorová. Oponent Helena Pipová
  Dal.odpovědnost Viktorová, Lucie (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Pipová, Helena, (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Akulturační stres * sociální opora * copingové strategie * expats * akulturační proces * Acculturation stress * social support * coping strategies * expats * acculturation process
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00220733-261757748.pdf102.2 MB28.03.2019
  PosudekTyp posudku
  00220733-ved-957577540.pdfPosudek vedoucího
  00220733-opon-297438559.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00220733-prubeh-324983964.jpg23.10.201828.03.201912.06.20191Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá copingovými strategiemi expatů v ČR a vlivem sociální opory na zvládání akulturačního stresu. Dalšími cíli jsou mapování pocitů během akulturace a zjištění faktorů, které by expatům akulturaci usnadnily. Byl zvolen kvalitativní přístup, analýza dat proběhla pomocí zakotvené teorie. Respondenti byli získáni záměrným výběrem a samovýběrem a byl s nimi proveden polostrukturovaný rozhovor v angličtině. Výzkum potvrdil, že sociální síť respondentů po příjezdu do země byla převážně malá a ve většině případů neposkytovala dostatečnou sociální oporu, s čímž souvisely často prožívané pocity osamělosti. Větší sociální síť zajišťovala dostatečnou sociální oporu, jelikož poskytovala možnost čerpání z více zdrojů. Respondenti zažívali období, kdy prožívali dlouhodobě trvající negativní pocity spojené se začleňováním se do života v cizí zemi. Hlavní příčinou tohoto období byl nedostatek sociální opory. Jako protektivní faktory se ukázaly být sounáležitost ke skupině hned po příjezdu do země a základní znalost českého jazyka. Nejčastější a nejúspěšnější copingovou strategií bylo hledání opory. Naopak strategie přetrpění situace se ukázala jako neúspěšná.Thesis focuses on coping strategies of expats in Czech Republic and the role of social support in acculturation process. Further aims are mapping of emotions during acculturation and exploring factors which would simplify the process. Qualitative approach was chosen, data were analysed by grounded theory method. Participants were selected by purposeful sampling and underwent a semi-structured interview in English. Social network of participants after the arrival was mostly small and, in most cases, did not provide enough support, which was connected to feelings of loneliness. Bigger social networks provided more resources to gain social support from, thus ensuring enough social support. Participants experienced a period characterized by long-term negative emotions connected to living in a foreign country. Main cause of this difficult period was lack of social support. Belonging to a group right after arriving to a new country and basic knowledge of Czech language were shown to be protective factors. Most often used coping strategy was support seeking which proved to be the most effective one. Solely enduring a stressful situation did not bring any improvement.

Počet záznamů: 1