Počet záznamů: 1  

Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu řidiče z povolání

 1. Údaje o názvuDopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu řidiče z povolání [rukopis] / Jitka Šebová šafaříková
  Další variantní názvyDopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu řidiče z povolání
  Osobní jméno Šebová šafaříková, Jitka, (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názTraffic diagnostics of personality factors as a crucial variable in professional driver´s profile
  Vyd.údaje2018
  Fyz.popis189 : tab.
  PoznámkaVed. práce Matúš Šucha
  Dal.odpovědnost Šucha, Matúš, 1980- (školitel)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova pětifaktorová teorie osobnosti * profesionální řidič * dopravní chování * extraverze * emoční stabilita * svědomitost * otevřenost * přívětivost * bagatelizace * reaktance * the five-factor model of personality * professional driver * traffic behaviour * extraversion * emotional stability * dutifulness * openness * kindness * trivialization * reactance
  Forma, žánr disertace dissertations
  MDT (043.3)
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulPh.D.
  Studijní programDoktorský
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPedagogická psychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00219223-416027424.pdf236.4 MB14.05.2018
  PosudekTyp posudku
  00219223-ved-334099055.pdfPosudek vedoucího
  00219223-opon-414889144.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00219223-prubeh-568259673.jpg07.12.201614.05.201815.10.2018S2

  Teoretická část disertační práce se zaměřuje na psychologické souvislosti, které se účastní na formování osobnostního profilu profesionálního řidiče. Pozornost je věnována především vlivu emoční stability, sebedůvěry, agresivity, motivace výkonu a vlivu zvládání stresu řidiče v rizikových situacích silničního provozu. Typologie řidičů českých i zahraničních výzkumů se snaží hledat osobnostní aspekty úspěšných a neúspěšných profesionálních řidičů. Zjišťování osobnostních profilů řidičů je cílem psychologické diagnostiky, která je součástí posuzování psychické způsobilosti v ČR. Cílem empirické části smíšeného výzkumu je zaměřit se na osobnostní dimenze, které podporují bezpečné (nerizikové) a rizikové (rizikové) dopravní chování profesionálních řidičů. Výběrový soubor tvořilo 1343 řidičů, ve věku 18 70 let. K ověření hypotéz byly použity osobnostní dotazníky Cattell 16 PF, 5-verze, FRI, IHAVEZ a nově standardizovaný dotazník TVP Inventář dopravně relevantních vlastností osobnosti. Umožňuje zjistit a vzájemně porovnat situačně nezávislé a dopravně specifické osobnostní rysy založené na pětifaktorové teorii osobnosti. Z analýzy výsledků vyplývá, že bezpeční profesionální řidiči jsou v dopravním chování spíše dominantní, aktivní a cílevědomí, emočně stabilní a odolní vůči zátěži. Zároveň jejich dominance je sycena úrovní aspirací, svědomitost je podpořena zdravou mírou sebeovládání a emoční vyrovnanost je dána zdrženlivostí, sebejistotou a maskulinitou v dopravním chování. Kvalitativní část výzkumu přispěla k objasnění zdrojů pozitivního osobnostního profilu řidiče, ke kterým patří vliv autority v rodinném zázemí, úroveň vzdělání, identifikace s pracovní rolí a spontánní přijetí norem a pravidel dané sociální skupiny.The theoretical part of this dissertation is focused on the psychological context, which participates in formation of personality profiles of professional drivers. Attention is paid primarily to the influence of driver's emotional stability, self-confidence, aggression, motivation to perform and ability to cope with stress while in high-risk traffic situations. The typology of drivers of both Czech and foreign research tries to look for the personality aspects of safe and risky professional drivers. The goal of psychological diagnostics is to discover personality aspects that play a role in the assessment of psychological capability of drivers in the Czech Republic. The objective of the empirical part of mixed research, whitch is focus of personality variations that support the safe ( successful) and risky ( unsuccessful) transport behavior of professional drivers. 1343 drivers were tested, between 18 and 70 years old. Psychological questionnaires Cattell 16 PF 5th version, FPI, IHAVEZ and recently standardized questionnaire TVP were used to prove the hypotheses. It allows to identity and compare each other"s situation-independent and trafficspecific personality traits based on five-factor theory of personality. The analysis of the results shows that safe professional drives are more dominant in traffic behavior, active and purposeful, emotionally stable, and resilient to the load. At the same time, the dominance is saturated with the level of aspirations, conscientiousness is supported by a healthy degree of sself-control, and emotional serenity is due to restraint, self-confidence and masculinity in traffic behavior. The qualitative part of the research helped to clarify the sources of the positive personality profile of the driver, including the influence of authority in the family background, the level of education, identification with the role of work and the spontaneous adoption of norms and rules of the social group.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.