Počet záznamů: 1  

Stabilita stranického systému ve Velké Británii

 1. Údaje o názvuStabilita stranického systému ve Velké Británii [rukopis] / Veronika Kozlovská
  Další variantní názvyStabilita stranického systému ve Velké Británii
  Osobní jméno Kozlovská, Veronika (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názThe stability of the party system in Great Britain
  Vyd.údaje2018
  Fyz.popis67 s. (114 000 znaků) : grafy, tab.
  PoznámkaVed. práce Vlastimil Fiala
  Oponent Ondřej Filipec
  Dal.odpovědnost Fiala, Vlastimil, 1959- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Filipec, Ondřej, 1986- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra politologie a společenských věd (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Velká Británie * konstituční monarchie * bipartismus * politické strany * konzervativní strana * liberální strana * labouristická strana * stranicko-politické systémy * britský stranický systém * volby 2005 * volby 2010 * volby 2015 * institucionalizace/stabilita * indikátory měření míry institucionalizace * míra institucionalizace stranického systému * United Kingdom * constitutional monarchy * bipartism * political parties * conservative party * liberal party * labour part * party political system * british party system * elections 2005 * elections 2010 * elections 2015 * instituonalization/stability * indicators measuring of institutionalization
  indicators measuring of institutionalization * institutionalization of the party system
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPolitologie
  Studijní oborEvropská studia se zaměřením na evropské právo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00218162-343566042.docx18306 KB31.07.2018
  PosudekTyp posudku
  00218162-ved-732378127.pdfPosudek vedoucího
  00218162-opon-167403710.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00218162-prubeh-371722830.pdf31.03.201631.07.201811.09.20182Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá stabilitou britského stranického systému se zaměřením na hlavní politické strany ve Velké Británii. Tato práce si klade za cíl zjistit, zda britský stranický systém je stabilní. Práce využívá metody analýzy odborných zdrojů, časopisů, novin a statistických údajů nejen v anglickém, ale i českém jazyce. Cílem první části je poskytnout teoretickou základnu pro další část diplomové práce. V textu práce je pojednáno o samotné definici stranického systému a teoretickém konceptu institucionalizace a jejích indikátorů. Druhá část popisuje základní charakteristiku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Čtenáře seznamuje se základními informacemi. Třetí část se zaměřuje na britský stranický systém a na hlavní politické strany, jejich vývoj a postavení ve stranickém systému. Ústřední část práce spočívá ve čtvrté části, která se zabývá analýzou britského stranického systému. Diplomová práce dospěje k závěru, zda britský stranický systém je stabilní či nikoliv.This diploma thesis deals with the stability of the British party system focusing on the main political parties in Great Britain. This paper aims to determine whether the British party system is stable. The thesis uses methods of analysis of sources, magazines, newspapers and statistical data not only in English but also in Czech. The aim of the first part is to provide a theoretical basis for the next part of the diploma thesis. The text of the thesis discusses the very definition of the party system and the theoretical concept of institutionalization and its indicators. The second part describes the basic characteristics of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The reader acquaints you with the basic information. The third part focues on the British party system and the main political parties, their development and theis status in the party system. The central part of the thesis is the fourth part, which deals with analysis of the British party system. The diploma thesis concludes whether the British party system is stable or not.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.