Počet záznamů: 1  

Adopce v rámci registrovaného partnerství: Současná právní úprava ve světle nálezu Pl. ÚS 7/15

 1. Údaje o názvuAdopce v rámci registrovaného partnerství: Současná právní úprava ve světle nálezu Pl. ÚS 7/15 [rukopis] / Eva Gregorová
  Další variantní názvyAdopce v rámci registrovaného partnerství: Současná právní úprava ve světle nálezu Pl. ÚS 7/15
  Osobní jméno Gregorová, Eva, (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAdoption in terms of civil partnership: Current legislation in the light of decision Pl. ÚS 7/15
  Vyd.údaje2018
  Fyz.popis50 s. (106 646 znaků). + 1 CD-ROM s textem diplomové práce, anotací a klíčovými slovy
  PoznámkaOponent Milana Hrušáková
  Ved. práce Ondřej Šmíd
  Dal.odpovědnost Hrušáková, Milana, 1952- (oponent)
  Šmíd, Ondřej, 1984- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova adopce * homoparentální rodina * nález Pl. ÚS 7/15 * přiosvojení * registrované partnerství * sociální rodič * Ústavní soud ČR * zákaz diskriminace * zákon č. 115/2006 Sb. * o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů * adoption * homoparental family * decision Pl. ÚS 7/15 * second-parent adoption * civil partnership * social parent * Constitutional Court of the Czech Republic * prohibition of discrimination * Act No. 115/2006 Sb. * on Registered Partnership amending certain related acts
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00223031-134149261.pdf84500.5 KB22.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00223031-ved-820164240.docxPosudek vedoucího
  00223031-opon-699628437.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00223031-prubeh-686008507.pdf29.03.201722.03.201804.06.20181Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou adopce (osvojení) v rámci registrovaného partnerství. Záměrem je analyzovat nález Pl. ÚS 7/15 a zkoumat jeho vliv nejen na současnou, ale i budoucí právní úpravu v ČR. S vymezeným tématem též souvisejí kladené výzkumné otázky - cílem je zjištění, jaký dopad má nález Pl. ÚS 7/15 na současnou právní úpravu v rámci adopce registrovanými partnery a poznání toho, zda jsou v nálezu vznesené právní argumenty a použité nástroje dostatečné a pokrokové natolik, aby v budoucnosti zajistily efektivní faktickou realizaci osvojení registrovanými partnery. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů souvisejících s daným tématem a též historickou a současnou právní úpravou. Druhá kapitola obsahuje již samotný rozbor předmětného nálezu se zaměřením na skutkový stav, argumentaci soudu, závěr, odlišná stanoviska a zhodnocení přínosu daného rozhodnutí, tj. s ohledem na dopad na současnou právní praxi a perspektivu dalšího vývoje právní úpravy. Třetí, tedy poslední kapitola, řeší otázku srovnání české, italské a francouzské právní úpravy zakotvující osvojení v rámci registrovaného partnerství a zákonné svazky homosexuálních osob.The thesis deals with the issues of the adoption in terms of civil partnership. Purpose of the thesis is to analyze decision Pl. ÚS 7/15 and to do research in regard of the influence decision Pl. ÚS 7/15 on current and future legislation in the Czech Republic. With such a defined subject the research questions are connected - goal is to find out how huge impact has the decision on the current legislation of the adoption in terms of civil partnership and whether the tools and arguments mentioned in the decision are able to be progressive and adequate instruments to secure efficient realization of the adoption in terms of civil partnership in the future. First chapter deals with definition of the fundamental terms connected with the main theme and historic and current legislation. Content of the second chapter consists of analysis of the decision, taking into account the facts of the matter, argumentation of the court, conclusion, separate votes and evaluation the decision regard to the current legislation and perspective of the legislative progress. Third chapter compares legislation of the adoption in terms of civil partnership and legal partnerships of homosexuals in the Czech Republic with legislation in Italy and France.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.