Počet záznamů: 1  

Vliv chronické obstrukční plicní nemoci a idiopatické plicní fibrózy na rovnováhu a úroveň pohybových aktivit

 1. Údaje o názvuVliv chronické obstrukční plicní nemoci a idiopatické plicní fibrózy na rovnováhu a úroveň pohybových aktivit [rukopis] / Tamara Michalčíková
  Další variantní názvyVliv chronické obstrukční plicní nemoci a idiopatické plicní fibrózy na rovnováhu a úroveň pohybových aktivit
  Osobní jméno Michalčíková, Tamara (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názInfluence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Idiopathic Pulmonary Fibrosis on the Balance and the Level of Physical Activities
  Vyd.údaje2018
  Fyz.popis91 s. (165 967 znaků)
  PoznámkaVed. práce Kateřina Neumannová. Oponent Ondřej Laštovička
  Dal.odpovědnost Neumannová, Kateřina, (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Laštovička, Ondřej, (oponent)
  Dal.odpovědnost(udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Plicní onemocnění * mimoplicní projevy * tolerance zátěže * plicní rehabilitace * pulmonary disease * extrapulmonary manifestations * exercise tolerance * pulmonary rehabilitation
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programSpecializace ve zdravotnictví
  Studijní oborFyzioterapie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00215488-256174899.pdf651 MB23.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00215488-ved-777481229.docPosudek vedoucího
  00215488-opon-256368149.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00215488-prubeh-524613377.pdf22.09.201123.04.201831.05.20181Hodnocení známkou

  Posturální stabilita je ovlivněna mnohými faktory, mezi něž může patřit i onemocnění plic. Proto byla tato diplomová práce zaměřena na zhodnocení změn statické rovnováhy (testováno na silové plošině Kistler 9286AA) u kontrolního souboru zdravých jedinců (ZJ), nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) v klidu a po přírůstkovém chodeckém testu. Dalším cílem práce bylo posouzení tolerance zátěže (vzdálenosti dosažené v přírůstkovém chodeckém testu, Borgova škála zátěže a dušnosti) a zhodnocení úrovně pohybových aktivit (zaznamenané ActiGraphem GT3X). Výzkumný soubor tvořilo 27 osob rozdělených do 3 skupin (nZJ = 9; nCHOPN = 9; nIPF = 9). Každý z probandů byl podroben spirometrii a vyšetření statické rovnováhy před a po přírůstkovém chodeckém testu. Hodnocenými parametry statické rovnováhy byly: rychlost pohybu COP ve směru mediolaterálním (vX), anteroposteriorním (vY), celková rychlost COP (v), celková plocha pohybu COP (elipsa COP), hodnota směrodatné odchylky v mediolaterálním (SD X) a anteroposteriorním (SD Y) směru. Z výsledků tohoto výzkumu vyplynula nižší tolerance zátěže (pCHOPN = 0,001; pIPF = 0,005) a nižší úroveň pohybových aktivit (pCHOPN = 0,001; pIPF = 0,005) pacientů s plicním onemocněním ve srovnání se zdravými jedinci. U pacientů s CHOPN (p = 0,01) a IPF (p = 0,02) bylo po zátěži potvrzeno zhoršení statické rovnováhy v mediolaterálním směru a zvětšení celkové plochy pohybu COP. V klinické praxi zhoršení statické rovnováhy může znamenat nárůst rizika pádu a rozvoj komplikací s pádem spojených. Proto by do terapie těchto pacientů měl být zařazen i senzomotorický trénink.The postural stability is influenced by many factors. Pulmonary disease belongs to them. Therefore, this thesis was focused on the evaluation of the changes of static balance (tested on Kistler 9286AA) in a control group of healthy subjects (HS), a group of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and a group of patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) at rest and after the Incremental Shuttle Walk Test (after load). Another objective of the thesis was to evaluate the exercise tolerance (distance reached in the Incremental Shuttle Walk Test, scores in Borg Rating of Perceived Exertion Scale and Borg Dyspnoea Scale) and to evaluate the level of physical activities (as recorded by ActiGraph GT3X). The research set comprised 27 individuals divided into 3 groups (nHS = 9; nCOPD = 9; nIPF = 9). Each individual was assessed by spirometry and the static balance examination performed before and after the Incremental Shuttle Walk Test. The following parameters of the static balance were evaluated: the mean velocity of COP in mediolateral (vX) and antero-posterior (vY) direction, the total velocity of COP (v), the total path length of COP (COP ellipse), the mediolateral (SD X) and antero-posterior (SD Y) COP displacement. The research results showed a lower exercise tolerance (pCOPD = 0.001; pIPF = 0.005) and a lower level of physical activities (pCOPD = 0.001; pIPF = 0.005) in patients with pulmonary disease, as compared to healthy individuals. The impaired static balance in mediolateral direction and the increase of the total path length of COP after load were confirmed in patients with COPD (p = 0.01) and IPF (p = 0.02) patients. In the clinical practice, the impaired static balance may increase the risk of falls and the development of associated complications. Therefore, a sensorimotor training should be included in the therapy of such patients.

Počet záznamů: 1