Počet záznamů: 1  

Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol

 1. Údaje o názvuSkončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol [rukopis] / Marie Krplová
  Další variantní názvySkončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol
  Osobní jméno Krplová, Marie (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názTermination of the employment of teaching staff nursery, primary and secondary schools
  Vyd.údaje2017
  Fyz.popis78 s. (118 000 znaků)
  PoznámkaVed. práce Eva Šimečková. Oponent Petr Podrazil
  Dal.odpovědnost Šimečková, Eva (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Podrazil, Petr, 1986- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova pedagogický pracovník * ředitel školy * mateřská škola * základní škola * střední škola * odborná kvalifikace * zdravotní způsobilost * pracovní poměr * skončení pracovního poměru * odvolání * výpověď * okamžité zrušení pracovního poměru * dohoda o rozvázání pracovního poměru * Slovenská republika * Slovensko * zákoník práce * zákonník práce * teaching staff * school director * nursery school * elementary school * secondary school * professional qualification * termination of employment * notice of appeal * notice * immediate termination of employment * an agreement on termination of employment * Slovak Republic * Slovakia
  Slovakia * Labour Code * Slovakian Labour Code
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00217453-202474692.pdf6743.9 KB14.06.2017
  PosudekTyp posudku
  00217453-ved-632685312.docxPosudek vedoucího
  00217453-opon-931063712.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00217453-prubeh-490736919.pdf24.03.201614.06.201721.06.20172Hodnocení známkou

  Tématem práce je Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol v právní úpravě České republiky. Cílem práce je analyzovat způsoby skončení pracovního poměru především ze strany zaměstnavatele v aplikaci na pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol pomocí analýzy zákona v odborné literatuře a výkladu této problematiky soudy. První kapitola objasňuje pojem pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon jeho činnosti stejně jako předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy. V kapitole zkoumám i problémy vznikající při aplikaci a interpretaci této definice a jednotlivých předpokladů předestřených v zákoně o pedagogických pracovnících. Druhá kapitola vymezuje jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru a hlouběji zkoumá některé problematické způsoby skončení, jimiž jsou především výpověď okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a skončení pracovního poměru na doobu určitou. V úvodních částech podkapitoly o výpovědi ze strany zaměstnavatele jsou shrnuty podmínky a náležitosti tohoto způsobu skončení pracovního poměru těchto zaměstnanců včetně povinného projednání s odborovou organizací a náležitostí popisu výpovědního důvodů, dále se pak zabývám jednotlivými výpovědními důvody zakotvenými taxativně v zákoníku práce. Čtvrtá kapitola vymezuje možnosti skončení pracovního poměru s ředitelem školy jako jedním z pedagogických pracovníků a nastiňuje též problémy, které vznikají při jeho odvolání z funkce. V poslední kapitole srovnávám právní úpravu skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky v České republice s právní úpravou obsaženou v právním řádu Slovenské republiky. V závěru práce pak hodnotím největší problémy tohoto tématu. Zároveň shledávám, čím se mohou Česká republika a Slovenská republika vzájemně inspirovat.The theme of this work is the termination of the employment of teaching staff nursery schools, primary schools and secondary schools in the Czech Republic. The aim is to analyze ways of termination of employment by the employer of the teaching staff at kindergartens, primary schools, secondary schools by analyzing the scientific literature for the interpretation of this issue by courts. The first chapter explains the concept of teaching staff and a prerequisite for the exercise of their activities as well as also the assumptions for performance of a school director. The chapter is also examining the problems arising from the application and interpretation of this definition and the various assumptions outlined in the Act on Educational Staff. The second chapter defines the possibilities of termination of employment and deeply explores some problematic ways of termination, which are mainly notice and immediate termination of employment by the employer. At the beginning of subchapter of dismissal by an employer are summarized its terms and conditions, including mandatory consultation with the trade organization and the formalities for termination of reasons, later, I deal with the individual reasons of notice enshrined exhaustively in the Labour Code. The third chapter describes the possibilities of termination of employment with the school director as one of the teaching staff, and outlined the problems that arise when his removal from office. In the last chapter comparing legislation termination of employment of teaching staff in the Czech Republic with the legislation contained in the law of the Slovak Republic. In the conclusion of the work I evaluate the biggest problems in this topic. Simultaneously, I find, what can Czech Republic and Slovak Republic inspire each other.

Počet záznamů: 1