Počet záznamů: 1  

Motivace cvičenců Tradičního karate pro volbu bojového umění

 1. Údaje o názvuMotivace cvičenců Tradičního karate pro volbu bojového umění [rukopis] / Ondřej Fac
  Další variantní názvyMotivace cvičenců Tradičního karate pro volbu bojového umění
  Osobní jméno Fac, Ondřej (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názMotiation of Traditional karate practitioners to selection of martial arts
  Vyd.údaje2017
  Fyz.popis89 s. (168 912 znaků) + CD ROM
  PoznámkaOponent Miroslav Orel. Ved. práce Jan Šmahaj
  Dal.odpovědnost Orel, Miroslav, 1973- (oponent)
  Šmahaj, Jan, 1981- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova motivace * Tradiční karate * pohybová aktivita * motivation * Traditional karate * physical activity
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00215147-613291788.pdf231.3 MB16.03.2017
  PosudekTyp posudku
  00215147-ved-398297889.pdfPosudek vedoucího
  00215147-opon-573211473.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00215147-prubeh-812181607.jpg27.09.201616.03.201705.06.20171Hodnocení známkou

  Tato práce se zabývá tématem motivace u lidí, kteří se aktivně a dlouhodobě věnují Tradičnímu karate. Cílem této práce je přinést poznatky z oblasti motivace, Tradičního karate a pohybové aktivity z relevantních zdrojů. Dále tyto informace logicky zpracovat a poukázat na provázanost a souvislosti těchto složek. Byl realizován kvalitativní výzkum, do kterého bylo zahrnuto 9 lidí, z toho 7 mužů a dvě ženy, dle předem stanovených kritérií. Jednotliví probandi byli vybíráni metodou prostého záměrného výběru v kombinaci s metodou sněhové koule. Jako metoda tvorby dat byla zvolena triangulace mezi metodami. Výzkum byl realizován pomocí tří metod, a sice: polo strukturované interview, pozorování a dotazník. Výsledky výzkumu jsou interpretovány na osloveném vzorku oslovených lidí, kteří byli pečlivě vybráni podle předem stanovených kritérií.This thesis deals with the motivation of people who are actively engaged in the long term to the traditional karate. The aim of this is to bring knowledge about motivation, traditional karate and exercise from relevant sources. Furthermore, this information logical process and highlight the interdependence and connection of these components. It was conducted qualitative research, in which 9 people, 7 men and 2 women, were included according to predetermined criteria. Probands were selected by simple purposive sampling method in combination with snowball. As a method of data creation was chosen triangulation between methods. The research was conducted using three methods, namely: semi-structured interviews, observation and questionnaire. The research results are interpreted on reaching the sample interviewed people who were carefully selected according to predetermined criteria.