Počet záznamů: 1  

OVĚŘENÍ VLIVU KOMPENZAČNĚ-POHYBOVÉHO PROGRAMU ZAMĚŘENÉHO NA OBLAST HORNÍ POLOVINY TĚLA U TENISTŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

 1. Údaje o názvuOVĚŘENÍ VLIVU KOMPENZAČNĚ-POHYBOVÉHO PROGRAMU ZAMĚŘENÉHO NA OBLAST HORNÍ POLOVINY TĚLA U TENISTŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU [rukopis] / Dominika Šubrtová
  Další variantní názvyOvěření vlivu kompenzačně pohybového programu zaměřeného na oblast horní poloviny těla u tenstů mladšího školního věku
  Osobní jméno Šubrtová, Dominika (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názVerification of a compensatory-movement program focused on an upper part of the half body of tennis players at the age of a junior school
  Vyd.údaje2017
  Fyz.popis76 s. (15 058 znaků) : il., grafy, tab.
  PoznámkaVed. práce Renata Vařeková
  Dal.odpovědnost Vařeková, Renata, 1966- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra přírodních věd v kinantropologii (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova tenis * držení těla * svalová dysbalance * jednostranná zátěž * raná specializace * stereotypy pohybu * tennis * posture * muscle imbalance * one-sided burden * early specialization * movement stereotypes
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programSpecializace ve zdravotnictví
  Studijní oborFyzioterapie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00214938-595984797.docx63.2 MB20.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00214938-ved-376185390.xlsPosudek vedoucího
  00214938-opon-327614423.jpgPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00214938-prubeh-531785798.jpg13.11.201520.04.201723.05.20171Hodnocení známkou

  Diplomová práce sledovala vliv kompenzačně-pohybového programu u skupiny 14 tenistů mladšího školního věku. Studie se zaměřila na odchylky na horní polovině těla včetně horní končetiny. Bylo provedeno vstupní vyšetření, jež zahrnovalo podrobný kineziologický rozbor (aspektivní metoda držení těla, vyšetření zkrácených a oslabených svalů, provedení pohybového stereotypu abdukce paží a flexe šíje, testování rovnováhy, hypermobility, rozvíjení páteře a měření obvodů HKK) a elektromyografické měření aktivity svalstva pletence ramenního během abdukce horních končetin. Po zjištění svalových dysbalancí a funkčních omezení následoval čtyřměsíční kompenzačně-pohybový program. Poté proběhlo kontrolní měření obsahující stejné testy jako na počátku. Na základě zjištěných výsledků bylo trenérům doporučeno zařadit kompenzační jednotku, zacílenou na nejrizikovější oblasti pohybového systému, do komplexního tréninku malých tenistů.This dissertation has monitored the impact of a compensatory-movement program in a group of 14 tennis players of the junior school age. The research was focused on variations of the upper half of the body, including the upper limbs. The initial examination was performed where detailed kinesiology analysis was included (an aspective method of a posture, an examination of the shortened and weakened muscles, a realization of a stereotype of abduction of the arm and a flexion of the neck, a testing of the balance and a hypermobility, a development of a spine and a measurement of circuits of upper limbs) and an electromyographic measurement activity of the muscles of the shoulder girdle during the abduction of the upper limbs. After the determination of the muscle imbalances and functional limitations, a four-month compensatory-movement program had followed. Thereafter, the measurement control took place containing the same tests as at the beginning. Based on the gained results the coaches were recommended to include the compensation unit targeted on areas of the greatest risk of the musculoskeletal system into a comprehensive training devoted to young tennis players.