Počet záznamů: 1  

Vliv Soudního dvora EU na rozhodování Soudního dvora ESVO

 1. Údaje o názvuVliv Soudního dvora EU na rozhodování Soudního dvora ESVO [rukopis] / Richard Gach
  Další variantní názvyVliv Soudního dvora EU na rozhodování Soudního dvora ESVO
  Osobní jméno Gach, Richard (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názInfluence of the ECJ on the EFTA Court decision making
  Vyd.údaje2016
  Fyz.popis62 s.
  PoznámkaVed. práce Václav Stehlík. Oponent Ondrej Hamuľák
  Dal.odpovědnost Stehlík, Václav, 1977- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Hamuľák, Ondrej, (oponent)
  Dal.odpovědnost(udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Soudní dvůr Evropského sdružení volného obchodu * Soudní dvůr Evropské unie * Evropský hospodářský prostor * Evropské sdružení volného obchodu * Evropská unie * Dohoda o Evropském hospodářském prostoru * homogenní interpretce * vnitřní trh * case law * Court of Justice of the European Free Trade Association * Court of Justice of the European Union * European Economic Area * European Free Trade Association * European Union * Agreement on the European Economic Area * homogeneity interpretation rules * Internal Market * case law
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPolitologie
  Studijní oborEvropská studia se zaměřením na evropské právo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00202062-412393431.docx5326.9 KB25.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00202062-ved-394759835.pdfPosudek vedoucího
  00202062-opon-928991287.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00202062-prubeh-678569041.pdf17.03.201525.04.201615.06.20161Hodnocení známkou

  Cílem diplomové práce je na základě analýzy judikatury Soudního dvora ESVO a Soudního dvora EU určit, jaký je vztah mezi soudy a jak rozhodování Soudního dvora EU ovlivňuje judikaturu Soudního dvora ESVO. Stěžejní výzkumná část navazuje na teoretické zakotvení práva EHP a postavení soudů, a je rozdělena do tří oblastí. V první řadě je vzájemný vztah posuzován v konkrétní oblasti svobody volného pohybu zboží alkoholových monopolů. Zde lze demonstrovat snahu soudů o dosažení homogenity právního prostředí, jako základního principu práva Evropského hospodářského prostoru. Je možné konstatovat, že v této oblasti byl Soudní dvůr ESVO ovlivněn jen z části u maloobchodních alkoholových monopolů. Druhou sférou, kde je vzájemný vztah posuzován, je vývoj ústavních principů práva EHP. Jedná se o přímý účinek, přednost práva a odpovědnost státu. Principy byly judikovány ve své kvazi-formě a Soudní dvůr byl při jejich vývoji velmi ovlivněn judikaturou Soudního dvora EU. Ve třetí části výzkumu autor posuzuje vzájemné interakce za celou historii fungování soudů, z čehož vyvozuje obecná pravidla, za jakých podmínek Soudní dvůr ESVO nerespektuje judikaturu Soudního dvora EU. Autor uvádí, že existuje povinnost Soudního dvora ESVO následovat judikaturu Soudního dvora EU. Nicméně, lze definovat podmínky, za kterých je praxe jiná, a Soudní dvůr ESVO nerozhoduje v souladu s case law Soudního dvora EU. Současně, v práci jsou rozebrány případy, kdy je tomu naopak a Soudní dvůr ESVO svým rozhodováním ovlivňuje judikaturu Soudního dvora EU. Přestože tato povinnost není formálně stanovena, je tomu tak často z důvodu zájmu zachování stěžejního principu homogenity.The aim of the diploma thesis is to determine how the decision making of the Court of Justice of the European Union affects the case law of Court of Justice of the European Free Trade Association. The research is mostly based on analyzing courts case law. The pivotal research section is bound to the theoretical legal base of the European Economic Area law and to the legal base of the courts. The research is carried out in three areas. At first, the mutual relation is assessed in the free movement of goods area alcohol monopoly area. There is demonstrated that the efforts of the courts is to achieve homogeneity of the legal environment, a fundamental principle of European Economic Area law. It can be stated that in this area, the Court of Justice of the European Free Trade Association was affected only partially concerning retail monopoly. The second area, where the mutual relation is assessed, is development of EEA law constitutional principles. Those are the direct effect, primacy and state liability. The principles were discovered in their quasi form and the Court of Justice of the European Free Trade Association was highly affected by Court of Justice of the European Union during their development. In the third part, the author analyzes the interactions in the history of the functioning of the courts. There are deduced the general rules under which conditions the Court of Justice of the European Free Trade Association does not respect the case law of the Court of Justice of the European Union. Author states that there is a legal obligation of the Court of Justice of the European Free Trade Association to follow the case law of the Court of Justice of the European Union. However, there can be defined the conditions under which the Court of Justice of the European Free Trade Association does not respect the case law of the Court of Justice of the European Union. Simultaneously, there are analyzed cases where the opposite situation occurs and the Court of Justice of the European Free Trade Association affects the case law of the Court of Justice of the European Union. Although this obligation is not formally established, it is not so rare due to the interest of maintaining the pivotal principle of homogeneity.

Počet záznamů: 1