Počet záznamů: 1  

Adaptabilita u osob s mentálním postižením

 1. Údaje o názvuAdaptabilita u osob s mentálním postižením [rukopis] / Jana Mišelnická
  Další variantní názvyAdaptabilita u osob s mentálním postižení
  Osobní jméno Mišelnická, Jana (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAdaptability of people with mental retardation
  Vyd.údaje2016
  Fyz.popis58 s. : tab. + 1 škála, 2 tabulky
  PoznámkaOponent Radko Obereignerů
  Ved. práce Martin Lečbych
  Dal.odpovědnost Obereignerů, Radko, 1978- (oponent)
  Lečbych, Martin, 1980- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova mentální postižení * adaptabilita * měření * mental disability * adaptability * measurement
  Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses
  MDT (043)378.22
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulBc.
  Studijní programBakalářský
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00194984-604943422.pdf1996.1 KB31.03.2016
  PosudekTyp posudku
  00194984-ved-200861119.docxPosudek vedoucího
  00194984-opon-893486301.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00194984-prubeh-705441058.jpg15.11.201531.03.201631.05.20162Hodnocení známkou

  Tato práce je zaměřena na problematiku adaptability osob s mentálním postižením. Teoretická část se zaměřuje na definování pojmu, různé modely nahlížení na mentální retardaci, klasifikaci a diagnostiku. V následující kapitole se práce zabývá definováním adaptability a popisem možností adaptace jedinců s mentálním postižením do společnosti. Cílem empirické části bylo navrhnout škálu na posouzení míry adaptability u osob s mentálním postižením a následně ji otestovat v rámci pilotní studie. K získávání dat jsem použila polostrukturovaný rozhovor během kterého jsem administrovala vytvořenou škálu. Pro zvýšení validity dat jsem použila metodu triangulace dat. Při vyhodnocování výsledků byla objevena relativně vysoká míra shody jednotlivých posuzovatelů (průměrně 60,9 bodů ze 75). Při posuzování celkové adaptability z pohledu daného jedince a pečující osoby se objevovala tendence klientů nadhodnocovat své schopnosti.This thesis focus on adaptability for people with mental disability. Theoretical part is focus on to define the concept of looking at different models of mental retardation, classification and diagnosis. The next chapter deals with the definition of adaptability and describing the possibilities adaptation of individuals with intellectual disabilities into society. The aim of the empirical part was to create a scale to assess the degree of adaptability for people with intellectual disabilities and subsequently tested in a pilot study. To gather the data, I used a semistructured interview during which I administered the range formed. To increase the validity of data I used the method of triangulation data. When evaluating the results was discovered by a relatively high degree of conformity of individual assessors (averaging 60.9 points out of 75). In assessing the overall adaptability from the perspective of the individual and the caregiver appeared tendency of clients overestimate their abilities.

Počet záznamů: 1