Počet záznamů: 1  

Vzájemný vztah mezi koncepty empatie a interpersonální decentrace

 1. Údaje o názvuVzájemný vztah mezi koncepty empatie a interpersonální decentrace [rukopis] / Karolína Juřicová
  Další variantní názvyVzájemný vztah mezi koncepty interpersonální decentrace a empatie
  Osobní jméno Juřicová, Karolína (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názThe relationship between the concepts of interpersonal decentralization and empathy
  Vyd.údaje2016
  Fyz.popis91 s. (191 839 znaků) : tab. + 1 CD ROM
  PoznámkaVed. práce Martin Lečbych
  Oponent Martin Seitl
  Dal.odpovědnost Lečbych, Martin, 1980- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Seitl, Martin, 1981- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova empatie * interpersonální decentrace * mentalizace * Tematický apercepční test * Multi-dimenzionální škála emoční empatie * neklinická populace * empathy * interpersonal decentring * mentalization * Thematic Apperception Test * Multi-dimensional Emotional Empathy Scale * non-clinical population
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00194847-420029240.pdf201.3 MB07.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00194847-ved-255617487.docxPosudek vedoucího
  00194847-opon-801296950.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00194847-prubeh-297482246.jpg27.11.201407.04.201606.06.20161Hodnocení známkou

  Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit souvislost mezi mírou empatie a mírou interpersonální decentrace (ID) u respondentů (n = 40) neklinické populace ve věku 20 až 59 let. Empatie představuje schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby, jejíž podklad tvoří schopnost převzetí perspektivy. Pochopení, že obsah naší mysli, se může lišit od obsahu mysli druhých, souvisí se schopností mentalizace. Příbuzným pojmem mentalizace je ID, kterou považujeme za funkční nástroj ke zjištění kapacity jedince pro mentalizaci. ID a empatii můžeme měřit za využití Tematického apercepčního testu (TAT). Pro zjištění míry emocionální empatie byla využita Multi-dimenzionální škála emoční empatie (EES). Byla prokázána statisticky významná pozitivní souvislost mezi mírou ID a empatie měřenými TAT. Nebyl prokázán signifikantní rozdíl v úrovni empatie/ID mezi jedinci s VŠ/SŠ vzděláním, mezi osobami v partnerském vztahu nebo bez něj, ani mezi muži a ženami. Ženy dosahovaly signifikantně vyšších skórů emocionální empatie na škále EES. Zdá se, že kapacita jedince pro ID, může být opravdu kognitivním předpokladem jeho úrovně empatie.The main target of this thesis is to determine the relationship between the level of empathy and interpersonal decentring (ID) in non-clinical sample (n = 40), aged 20-59 years. Empathy is the ability to empathize with feelings and actions of another person. Perspective-taking is the basis for this ability. Understanding, that the content of our mind may differ from the content of others mind, is related to mentalization abillity. ID is a functional tool to determine individual's capacity for mentalization. ID and empathy, both can be measured by Thematic Apperceptive Test (TAT). A measure of emotional empathy (EES) was used to assess the level of emotional empathy. We found statistically significant positive correlation between the level of ID and empathy measured with TAT. There was no significant difference in the level of empathy/ID among people with or without relationship, with university or secundary education or between men and women. Women attain significantly higher scores in emotional empathy on the scale EES. It appears that the capacity for ID really may be a cognitive prerequisite of empathy.

Počet záznamů: 1