Počet záznamů: 1  

Konanie o svojprávnosti

 1. Údaje o názvuKonanie o svojprávnosti [rukopis] / Patrícia Poláčková
  Další variantní názvyKonanie o svojprávnosti
  Osobní jméno Poláčková, Patrícia (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názProceedings on legal capacity
  Vyd.údaje2017
  Fyz.popis57 s. (119 910 znakov).
  PoznámkaOponent Klára Bartoníčková. Ved. práce Jana Křiváčková
  Dal.odpovědnost Bartoníčková, Klára, 1981- (oponent)
  Křiváčková, Jana (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova duševná porucha * menej obmedzujúce opatrenia * obmedzenie svojprávnosti * opatrovníci * právne jednanie * svojprávnosť * Úmluva o právach osôb so zdravotným postihnutím * znalci * mental disorder * less restrictive measures * restriction of legal capacity * guardians * legal act * legal capacity * Convention on the Rights of Persons with Disabilities * expert witnesses
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00190412-627514543.docx8188.7 KB18.01.2017
  PosudekTyp posudku
  00190412-ved-318447145.docxPosudek vedoucího
  00190412-opon-699678878.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190412-prubeh-130468141.pdf31.03.201418.01.201727.01.20171Hodnocení známkou

  Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou úpravou, konkrétne s § 186 a § 187 občianskeho súdneho poriadku účinného do 31. 12. 2013. V úvode práce je zdôraznený význam Úmluvy o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorá je v Českej republike platná už od roku 2009 a v požiadavkách ktorej tkvie základ súčasnej právnej úpravy svojprávnosti. Ďalej je v práci podrobne rozobraná napríklad možnosť súdu svoju príslušnosť preniesť, použitie pojmu zdravotný ústav, výsluch posudzovaného, výsluch znalca alebo obligatórne zastupovanie posudzovanej osoby procesným opatrovníkom. V dôsledku prijatia novej právnej úpravy bolo do zákona o zvláštnych konaniach súdnych zaradené ustanovenie, ktoré hovorí o povinnosti súdu počas celého priebehu konania zvažovať využitie miernejších a menej obmedzujúcich opatrení. Tejto problematike sa venuje posledná kapitola so zameraním na voľbu opatrovníka bez obmedzenia svojprávnosti.This diploma thesis deals with proceedings on legal capacity until the court arrives at a decision on the merits. Analytical method is used in this thesis as well as comparative method with previous legal regulations, more specifically, with § 186 and § 187 of Civil Procedure Code effective till 31st December 2013. Importance of Convention on the Rights of Persons with Disabilities is emphasized at the beginning of this thesis, which has been effective since 2009 in the Czech Republic and whose requirements are the base of current legal capacity legislation. The following conceptions are also described within the thesis: the option of court to carry its venue jurisdiction, use of term health institution, the hearing of person whose legal capacity is decided, the hearing of an expert witness or compulsory procuration of a person whose legal capacity is decided by the process guardian. Following the adoption of the new legal regulations, a provision of a law has been included in the Act on Special Judicial Proceedings, which regulates commitment of the court to consider milder and less restrictive measures during the proceedings. This issue is analyzed in the last chapter focusing on the choice of guardian without restriction of legal capacity.

Počet záznamů: 1