Počet záznamů: 1  

Dědická substituce - srovnání české a německé právní úpravy

 1. Údaje o názvuDědická substituce - srovnání české a německé právní úpravy [rukopis] / Aneta Dvořáková
  Další variantní názvyDědická substituce - srovnání české a německé právní úpravy
  Osobní jméno Dvořáková, Aneta (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názInheritance substitution - the comparison of legal regulation in the Czech Republic and Germany
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis65 s. (142 397 znaků)
  PoznámkaOponent Vendula Bryxová
  Ved. práce Václav Bednář
  Dal.odpovědnost Bryxová, Vendula (oponent)
  Bednář, Václav, 1976- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova obecné náhradnictví * svěřenské nástupnictví * dědická substituce * přední dědic * následný dědic * svěřenský nástupce * pořízení pro případ smrti * dědické právo * občanský zákoník * BGB * substitution of heirship * succession by fideicommissum * inheritance substitution * fore heir * subsequent heir * fideicommissary * disposition mortis causa * law of succession * Civil Code * BGB
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00190255-714440115.doc16596 KB30.09.2015
  PosudekTyp posudku
  00190255-ved-802174773.docxPosudek vedoucího
  00190255-opon-906944574.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190255-prubeh-269899467.pdf31.03.201430.09.201514.06.20161Hodnocení známkou

  Diplomová práce pojednává o úpravě obou forem dědické substituce (tzn. o obecném náhradnictví i svěřenském nástupnictví) v občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014. Jelikož se tento institut navrací do české právní úpravy po více než půl století, mohou v této souvislosti vznikat interpretační problémy. Jednotlivé aspekty nejsou rozebírány izolovaně, nýbrž v kontextu úpravy dědické substituce v německém BGB, který může posloužit jako vodítko pro řešení výkladových problémů. Tato práce si klade za cíl rozebrat možné nejasnosti, které mohou z této úpravy do budoucna vzejít, a nastínit pro ně možná řešení, zamyslet se nad pozitivními a negativními stránkami věci a vymezit na konkrétních příkladech praktický dopad tohoto institutu.The diploma thesis deals with the regulation of the two forms of inheritance substitution (i.e. substitution of heirship as well as succession by fideicommissum) in the Civil Code which is effective from 1.1.2014. Since this institute returns to the Czech legal order after more than a half-century there could be some interpretative problems which can arise in this connection. The individual aspects are not analysed separately but in the context of legal regulation of the inheritance substitution in the German BGB which can serve as a guideline for solving the interpretative problems. The thesis aims to analyse the possible unclarity which can arise from this regulation in the future as well as outline possible solutions for them, consider positive and negative sides of the matter and specify the practical impact of this institute on the particular examples.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.