Počet záznamů: 1  

Analýza rovnovážných schopností po seskoku z vyvýšené podložky u pacientů s transtibiální amputací

 1. Údaje o názvuAnalýza rovnovážných schopností po seskoku z vyvýšené podložky u pacientů s transtibiální amputací [rukopis] / Pavel Gorčík
  Další variantní názvyAnalýza rovnovážných schopností po seskoku z vyvýšené podložky u pacientů s transtibiální amputací
  Osobní jméno Gorčík, Pavel (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAnalysis of Balance Capabilities of Individuals with a Transtibial Amputation after the Drop Jump from an Elevated Pad
  Vyd.údaje2017
  PoznámkaVed. práce Miroslav Janura. Oponent Karolína Ořechovská
  Dal.odpovědnost Janura, Miroslav, 1957- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Ořechovská, Karolína (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra přírodních věd v kinantropologii (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova posturální stabilita * rychlost pohybu CoP * transtibiální amputace * rovnováha * seskok * postural stability * CoP velocity * transtibial amputation * balance * drop jump
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programSpecializace ve zdravotnictví
  Studijní oborFyzioterapie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00189531-928335424.pdf71.2 MB20.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00189531-ved-804817698.docPosudek vedoucího
  00189531-opon-313689320.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189531-prubeh-278404786.jpg22.09.201120.04.201725.05.20173Hodnocení známkou

  Pacienti s transtibiální amputací mají kromě jiných následků také poruchu rovnováhy. Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vlivu jednostranné transtibiální amputace na rovnovážné schopnosti jedince. V teoretické části jsou uvedeny aktuální poznatky o transtibiálních amputacích, možnostech protézování a úkoly fyzioterapie po transtibiální amputaci. Další kapitoly jsou věnované posturální stabilitě a metodám jejího hodnocení. Našeho výzkumu se zúčastnilo celkem 26 probandů obou pohlaví, kteří tvořili dva soubory. Experimentální skupinu tvořilo 14 pacientů s jednostrannou transtibiální amputací (průměrný věk 43,4 ? 9,0 let; průměrná výška 178,0 ? 11,8 cm; průměrná hmotnost 89,9 ? 16,4 kg) a kontrolní skupinu tvořilo 12 zdravých jedinců (průměrný věk 42,4 ? 9,1 let; průměrná výška 176,2 ? 9,0 cm; průměrná hmotnost 77,3 ? 12,2 kg). Po úvodním vyšetření následovalo testování posturální stability pomocí silových plošin typu Kistler. Pro testování byl zvolen test seskoku z vyvýšené podložky (20 cm vysoký stupínek). Hodnocen byl čas restabilizace a indexy stability v jednotlivých směrech (APSI, MLSI, VSI, DPSI) po seskoku z vyvýšené podložky. Úkolem bylo porovnat výše uvedené indexy stability a čas restabilizace vypočtené dle rychlosti pohybu CoP (Centre of pressure) v jednotlivých směrech a rychlosti restabilizace pohybu CoP. Mezi oběma skupinami byly nalezeny rozdíly v času stabilizace a hodnotách indexů stability, které jsou vyjádřeny v závěrečné části práce.Patients with a transtibial amputation also have, among other complications, balance impairment. The aim of this thesis was to evaluate the impact of a unilateral transtibial amputation on the individual's equilibrium ability. The theoretical segment summarizes current knowledge of transtibial amputations, prosthetic possibilities including possibilities of physiotherapy. Other chapters are devoted to a postural stability and possibilities of its assessment. In our research, 26 subjects of both sexes took part, divided into two groups. The experimental group consisted of 14 patients with a unilateral transtibial amputation (age 43,4 ? 9,0 years; height 178,0 ? 11,8 cm; weight 89,9 ? 16,4 kg) and the control group consisted of 12 healthy individuals (age 42,4 ? 9,1 years; height 176,2 ? 9,0 cm; weight 77,3 ? 12,2 kg). After the initial examination, the postural stability testing using force platforms of Kistler type followed. The selected test was the drop jump from an elevated pad (20 cm high pad). We evaluated the restabilisation time after the drop jump and stability indices in different directions (ALPSI, MLSI, VSI, DPSI) after the drop jump from an elevated pad. The task was to compare the stability indices and time to stabilisation calculated according to the speed of the CoP (Centre of pressure) in each direction and the restabilisation time of CoP. Between both groups, the differences in restabilisation time and stability index values were found. These are addressed in the final part.