Počet záznamů: 1  

Etika náboru a výběru zaměstnanců v postupech personálních agentur

 1. Údaje o názvuEtika náboru a výběru zaměstnanců v postupech personálních agentur [rukopis] / Pavla Fabiánová
  Další variantní názvyEtika náboru a výběru zaměstnanců v postupech personálních agentur
  Osobní jméno Fabiánová, Pavla (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názEthics in recruitement and selection in the procedures of the personnel agencies
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis127 s. (197 999) : grafy, schémata, tab. + 1 CD
  PoznámkaVed. práce Martin Seitl
  Oponent Josef Kundrát
  Dal.odpovědnost Seitl, Martin, 1981- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Kundrát, Josef (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova etika * etický kodex * personální agentury * nábor/získávání zaměstnanců * výběr zaměstnanců * ethics * ethical code * personnel agencies * recruitment * selection procedures
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00189995-861223660.pdf532 MB30.11.2015
  PosudekTyp posudku
  00189995-ved-660861074.docxPosudek vedoucího
  00189995-opon-861689144.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189995-prubeh-478603029.pdf02.12.201330.11.201511.01.20161Hodnocení známkou

  V oblasti získávání a výběru zaměstnanců se vyskytují etické problémy. Stejně tak je tomu i v postupech personálních agentur (dále PA). Výzkumným cílem je zmapovat úlohu etiky v průběhu těchto procesů u poboček PA v České republice. Konkrétně úlohu etického kodexu, kvalifikovanost podílejících se členů, praxi pří užití psychodiagnostických metod a vzájemnou komunikaci a informovanost mezi PA a oběma typy klientů, které PA má. Teoretický část mapuje oblast etiky a etických kodexů, řízení lidských zdrojů se zaměřením na získávání a výběr, samotné PA a nejčastější etické otázky v dané oblasti. K výzkumu byl vytvořen dotazník o 36 otázkách, který byl zaslán na rešerší vytvořený základní soubor 520 poboček, z něhož se výzkumu zúčastnilo 144. Výsledky ukázaly, že úroveň etiky je přímo spjatá s úrovní PA, konkrétně s pozicemi, na které se specializuje. Čím "nižší" a méně specializované pozice to jsou, tím jsou etické nedostatky větší. Stejně tak je úroveň etiky a jednotlivých procesů, např. těch psychodiagnostických, spjata s kvalifikací personalistů. Přesto, že se převážná většina PA řídí etickým kodexem nebo jiným psaným souborem pravidel, tak procesy náboru a výběru mají v oblasti etiky své nedostatky.In the are of recruitment and selection, there are ethical issues, also in procedures of personnel agencies (PA). Research goal is to explore the role of ethics in these processes in particular subdivision of the PA in the Czech Republic. Specifically, the role of the ethical code, qualification of individual members involved in these processes, practices in the use of psychodiagnosis methods and communication as well as awareness between the PA and the two types of clients of PA. Theoretical part presents a framework of ethics and ethical code, human resource management focusing on recruitment and selection, the PA and the most common ethical issues in this area. For the purpose of the research the questionnaire with 36 questions was made and also the research of basic sample, which numbered 520 subdivisions. Final sample numbered 144 of them. Results showed that the level of ethics is directly related to the level of the PA, namely it depends on the type of positions they are specialized on. In case of less specialized the shortage of ethics is bigger. Also the level of ethics and individual processes, for example psychodiagnosis, is connected with the qualification. The results suggest, that although the majority of PA use the ethical code or other written set of rules, these processes have ethical shortcomings.

Počet záznamů: 1