Počet záznamů: 1  

Doručování ve správním řízení

 1. Údaje o názvuDoručování ve správním řízení [rukopis] / Kristýna Juříková
  Další variantní názvyDoručování ve správním řízení
  Osobní jméno Juříková, Kristýna (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názDelivery in administrative proceedings
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis68 s. + CD
  PoznámkaVed. práce Kateřina Frumarová. Oponent Filip Dienstbier
  Dal.odpovědnost Frumarová, Kateřina, 1976- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dienstbier, Filip, 1969- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Doručení * Materiální funkce doručení * Způsob doručení * Režim doručení * Veřejná vyhláška * Provozovatel poštovních služeb * Doručení na místě * Informační systém datových schránek * Elektronické doručení * Volba adresy * Autorizovaná konverze dokumentů * Delivery * The material concept of delivery * The method of delivery * The mode of delivery * The public notice * The operator of postal services * Delivery on the spot * The system of data boxes * Electronic delivery * The choice of address * The authorised conversion of documents
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00189838-999511264.pdf351 MB29.06.2015
  PosudekTyp posudku
  00189838-ved-935084803.docxPosudek vedoucího
  00189838-opon-516409186.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189838-prubeh-614466134.pdf17.02.201429.06.201508.09.20151Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá doručováním ve správním řízení ve směru od správního orgánu k adresátu veřejné správy. Jejím cílem je podrobně rozebrat právní úpravu doručování se zaměřením na způsoby a režimy doručování. Práce vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Stručně je zmíněn vztah správního řádu vůči zvláštním právním předpisům. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola, nazvaná "Doručování", se zabývá charakteristikou institutu, jeho významem ve správním řízení a právní úpravou. V práci je několikrát zmíněn materiální princip doručení. Druhá kapitola se zabývá způsoby doručování. Datové schránky, veřejná vyhláška, úřední deska, doručení na místě, jsou příkladem, kdy správní orgán doručuje sám. Pokud správní orgán doručuje prostřednictvím jiného, může zvolit obecního úřad, jemu naroveň postavený správní orgánu, policejní orgán, obecní policii nebo provozovatele poštovních služeb. Třetí kapitola se zabývá režimy doručování. Rozebráno je doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek a s ním spojená konverze dokumentů, elektronické doručení a s ním spojená problematika elektronických podpisů, doručení do vlastních rukou, doručení na dodejku a obyčejné doručení. V poslední kapitole jsou vybrány instituty, které mohou být problematické v praxi. V závěru je krátce zmíněn možný vliv NOZ na doručování ve správním řízení.This thesis deals with question of delivery in administrative proceedings in the direction of the administrative authority. The goal of the thesis is to describe legislation of delivery with focus on the methods and modes of delivery. Thesis is based on act no. 500/2004 Coll., administrative rule, in the wording of later regulations. There is briefly mentioned the relationship of administrative rule and other regulations. This thesis is divided into four chapters. The first chapter, called "Delivery", deals with the characteristics of this institute, with his importance in administrative procedure and with legislation. Several times there is the mention of the material principle of delivery. The second chapter deals with methods of delivery. The data boxes, public notice, the official board, delivery on the spot they are the methods when administrative authority delivers on its own. Administrative authority can deliver through another like the municipal authority, the police or municipal police or the operator of postal services. The third chapter deals with the modes of delivery. There is explained delivery by the system of data boxes and authorised conversion of the documents, electronic delivery and electronic signature, delivery into own hands, proven delivery and common delivery. In the last chapter are chosen institutes which can cause the problems. In the end there is briefly mentioned the potential influence of act no. 89/2012 Coll., the civil code.

Počet záznamů: 1