Počet záznamů: 1  

Analýza novinářských zdrojů v diskusi o registrovaném partnerství

 1. Údaje o názvuAnalýza novinářských zdrojů v diskusi o registrovaném partnerství [rukopis] / Petra Hegedüšová
  Další variantní názvyBudu se zabývat zákonem o registrovaném partnerství z pohledu médií. Prostřednictvím deskripce novinářských zdrojů vytvořím analýzu diskuse v rámci různých období- rok 2001, který je pro tuto práci důležitý proto, že byl tehdy podán první vládní návrh zákona o registrovaném partnerství. Články z roku 2006 jsou analyzovány, z důvodu přijetí zákona o registrovaném partnerství a jeho vstoupení v platnost. Rok 2013 je zvolen z důvodu časového odstupu od schválení zákona o registrovaném partnerství; v tomto roce se práce zaměřuje na to, zda je v denících dané téma stále referováno a kolik prostoru je mu vyhrazeno
  Osobní jméno Hegedüšová, Petra (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAnalysis of journalists' sources in the discussion on registered partnership
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis60 s. (78 615) : grafy, tab. + 1 CD
  PoznámkaVed. práce Zdeněk Sloboda
  Dal.odpovědnost Sloboda, Zdeněk, 1981- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra žurnalistiky (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Analýza * novinářské zdroje * MF Dnes * Právo * registrované partnerství * Analysis * journalistic sources * MF Dnes * Právo * registered partnership
  Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses
  MDT (043)378.22
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulBc.
  Studijní programBakalářský
  Studijní programMediální a komunikační studia
  Studijní oborŽurnalistika
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00205941-436731081.pdf21325.6 KB20.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00205941-ved-967398548.pdfPosudek vedoucího
  00205941-opon-124788387.docPosudek oponenta

  Práce se věnuje novinářským zdrojům, které se objevují v mediální diskusi na téma registrovaného partnerství. Novinářské zdroje jsou analyzovány v článcích z nejčtenějších deníků v České republice, MF Dnes a Práva. Analýza je zaměřena na články z let 2001, 2006 a 2013. Cílem práce je prozkoumat a porovnat spektrum novinářských zdrojů, zjistit jaké novinářské zdroje se při referování v diskusi o registrovaném partnerství vyskytují, a jak často se vyjadřuje určitý zdroj v analyzovaných denících a letech. Práce si dále klade za cíl zjistit, zda deníky věnují tématu registrovaného partnerství stejné množství prostoru. V analytické části práce je použita metoda kvantitativní obsahové analýzy na základě četnosti výskytu zdrojů. Dále jsou položeny výzkumné otázky, jejichž odpovědi jsou graficky znázorněny. Přínosem je popis práce novinářů ve významu používání zdrojů k danému tématu a porovnávání využití zdrojů ve zmíněných denících a letech.The work is dedicated to journalistic sources, which appear in the media discussion on registered partnership. Journalistic sources are examined on articles from newspapers MF Dnes and Právo, because these newspapers are among the most widely read newspapers in the Czech Republic. The analysis focuses on articles from the years 2001, 2006 and 2013. The aim of this work is to examine and compare the spectrum of journalistic sources, find out which journalistic sources when reporting the discussion on registered partnerships exist, and how often expresses that the source of the analyzed newspapers and years. The work also aims to find out if newspapers devoted to the topic of registered partnerships the same amount of space. In the analytical part is used the method of quantitative analysis based on frequency sources. Furthermore are research questions, whose answers are graphically illustrated. Contribution of this work is to describe the work of journalists in the importance of the use of resources on the topic and comparing the use of resources in the mentioned newspapers and years.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.