Počet záznamů: 1  

Přínos PET/CT v diagnostice a léčbě karcinomu jícnu

 1. Údaje o názvuPřínos PET/CT v diagnostice a léčbě karcinomu jícnu [rukopis] / Katherine Vomáčková
  Další variantní názvyPřínos PET/CT v diagnostice a léčbě karcinomu jícnu
  Osobní jméno Vomáčková, Katherine (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názThe Benefit of PET/CT in the Diagnosis and Treatment of Esophageal Cancer
  Vyd.údaje2014
  Fyz.popis94 stran : il., tab.
  PoznámkaVed. práce Čestmír Neoral
  Oponent Michael Dlouhý
  Oponent Zdeněk Kala
  Dal.odpovědnost Neoral, Čestmír (školitel)
  Dlouhý, Michael (oponent)
  Kala, Zdeněk (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Ústav patologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova karcinom jícnu * PET/CT * neoadjuvantní terapie * ezofagektomie * esophageal cancer * PET/CT * neoadjuvant therapy * esophagectomy
  Forma, žánr disertace dissertations
  MDT (043.3)
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulPh.D.
  Studijní programDoktorský
  Studijní programChirurgie
  Studijní oborChirugie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00193240-525066182.doc420.9 MB11.08.2014
  PosudekTyp posudku
  00193240-opon-670567846.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00193240-prubeh-944078446.pdf24.08.200811.08.201429.09.2014S2

  Cíl studie: Posouzení významu PET/CT pro iniciální staging karcinomu jícnu s důrazem na metastatické postižení uzlin a průkaz vzdálených metastáz. Dále bylo cílem práce ověření významu PET/CT vyšetření při hodnocení efektu neoadjuvantní léčby. Metodika a soubor: V prospektivní studii byl sledován soubor 354 nemocných s karcinomem jícnu, kteří byli vyšetřeni na I. chirurgické klinice LF UP a FN Olomouc v letech 2006 2012. Vstupní PET/CT vyšetření bylo provedeno u 349 nemocných. Analyzovali jsme přínos vyšetření ke stanovení stagingu onemocnění a v závislosti na něm jsme stanovovali strategii léčby. Na základě vstupního PET/CT byl u 102 nemocných zjištěn různý stupeň generalizace a byli indikovaní k paliativní či symptomatické terapii. U 247 pacientů bylo zjištěno omezení nádoru na jícen ev. regionální uzliny. Po posouzení celkového stavu a dle přání pacienta byla dále u 188 nemocných indikovaná neoadjuvantní radiochemoterapie (RCHT), léčbu nedokončilo 32 nemocných. U 156 pak bylo v průměrném odstupu 8,4 týdnů od ukončené neoadjuvantní terapie provedeno kontrolní vyšetření PET/CT. Na základě tohoto vyšetření bylo kompletní vymizení známek nádoru (Complete response- CR) zjištěno u 38 vyšetřených (24,4%), regrese u 89 (57,0%), stacionární nález u 10 (6,4%) a progrese u 19 (12,2%). K chirurgické léčbě bylo indikováno 97 pacientů, z toho resekce jícnu bylo možné provést u 85 a u 12 byl výkon pouze paliativní resp. se jednalo o exploraci. Výsledky: Vstupní PET/CT vyšetření u 349 pacientů u naprosté většiny správně posoudilo rozsah onemocnění v souhlase s histologicky ověřenou diagnózou. Falešně negativní výsledek byl jen u 5 nemocných (1,43%). Při hodnocení efektu neoadjuvantní léčby byli pacienti rozděleni do skupin dle nálezu při kontrolním PET/CT po neoadjuvanci a bylo vyhodnocováno jejich přežívání. Byl zjištěn signifikantní rozdíl (p=0,0004) v přežívání mezi skupinami s rozdílnou reakci na neadjuvantní léčbu (CR (n=38), Regrese (n=89), Stacionární nález (n=10), Progrese (n=19) bez ohledu na další léčbu po neoadjuvanci, ve prospěch pacientů s lepší reakci na neadjuvantní léčbu. Signifikantní rozdíl v přežívání byl zaznamenán i mezi skupinou pacientů po neoadjuvanci radikálně operovanými (n=85) a neoperovanými (n=59) ve prospěch operovaných (p=0,003). Nejdelšího průměrného přežívání 38,6 měsícú (medián 29,0 měsíců) bylo dosaženo ve skupině operovaných po neoadjuvanci, kde kontrolní 2. PET/CT ukázalo CR. Nebyl však prokázán signifikantní rozdíl (p=0,587) ve výsledcích mezi skupinami operovaných s rozdílnou reakcí na neadjuvantní léčbu (regrese, stacionární nález). Počet případů v jednotlivých hodnocených skupinách není zatím natolik velký, abychom získané výsledky mohli považovat za jednoznačně průkazné a ve sledování a zařazování dalších nemocných do studie budeme dále pokračovat. Závěr: V práci je dokumentován význam a přínos PET/CT v iniciálním stagingu karcinomu jícnu, zejména v průkazu metastatického onemocnění a to jak v postižení uzlin, tak v odhalení vzdálených metastáz. PET/CT má velký význam pro stanovení léčebné strategie. Dále byl ověřen významu PET/CT vyšetření při hodnocení efektu neadjuvantní léčby.Study aim: To evaluate the significance of PET/CT for the initial staging of esophageal cancer with emphasis on metastatic lymph node affection and detection of distant metastases. Furthermore, the aim of the work was to analyze the significance of PET/CT examination when evaluating the effect of neoadjuvant therapy. Methods: A set of 354 patients with esophageal cancer treated at the 1st Department of Surgery, University Hospital Olomouc and Medical Faculty at Palacky University in Olomouc between the years 2006-2012 were analyzed in a prospective study. The initial PET/CT examination was performed in 349 patients. We analyzed the benefit of this examination in regard to disease staging and based on the result, therapeutic strategy was determined. The initial PET/CT showed varying degrees of disease generalization in 102 patients, these patients were indicated for paliative or symptomatic therapy. In 247 patients, the disease was limited only to the esophagus and /or regional lymph nodes. After considering the patient's overall condition and taking into account the wishes of the patient, 188 patients were indicated for neoadjuvant radiochemotherapy (RCHT); 32 patients did not complete this treatment. In 156 patients a follow-up PET/CT scan was performed after an average of 8,4 weeks after completing neoadjuvant therapy. Based on this examination, a complete response- CR, was observed in 38 patients (24,4%), regression of the tumor in 89 (57,0%), stationary findings were seen in 10 (6,4%), and progression in 19 (12,2%). Ninety-seven patients were indicated for surgical resection; however, esophagectomy was only possible in 85 patients, in the remaining 12 patients only an explorative laparotomy was performed due to disease progression. Results: The initial PET/CT examination performed in 349 patients correctly described the extent of the disease in accordance with the histologically confirmed diagnosis in virtually all patients. A false positive result was seen in only 5 patients (1,43%). When evaluating the effect of neoadjuvant therapy, the patients were divided into groups based on the findings of the follow-up PET/CT after neoadjuvant therapy and their overall survival was evaluated. A significant difference (p=0,0004) in survival was observed between the groups based on the different reactions to neoadjuvant therapy (CR (n=38), Regression (n=89), Stationary findings (n=10), Progression (n=19)) without taking into account the following treatment the patient received after neoadjuvant therapy. Patients who had a better response to the neoadjuvant therapy had better survival results. There was also a significant difference in survival between the group of patients who completed neoadjuvant therapy and underwent radical surgical resection (n=85) versus those patients who completed neoadjuvant therapy but did not undergo subsequent surgery (n=59). The operated group had a significantly higher overall survival (p=0,003). The longest mean survival, 38,6 months (median 29,0 months), was achieved by the group of patients who completed neoadjuvant therapy, showed a complete response on the follow-up PET/CT, and underwent surgical resection. However, a significant difference was not observed between the groups who underwent surgical resection and whose follow-up PET/CT results differed. To date, the number of cases in the individual groups is not great enough to consider the obtained results as unanimously conclusive, and we will continue to include more patients into the study and continue with the analysis. Conclusion: The work documents the significance and benefit of PET/CT in the initial staging of esophageal cancer, especially in detecting metastatic disease, both positive lymph nodes as well as distant metastases. PET/CT has a great significance in determining therapeutic strategy. Furthermore, the significance of PET/CT in evaluating the effect of neoadjuvant therapy was also studied.

Počet záznamů: 1