Počet záznamů: 1  

Hate Speech jako hranice svobody projevu

 1. Údaje o názvuHate Speech jako hranice svobody projevu [rukopis] / Adéla Nela Kročilová
  Další variantní názvyHate Speech jako hranice svobody projevu
  Osobní jméno Kročilová, Adéla Nela (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názHate speech as a limit of freedom of expression
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis77 s. (179 693 znaků)
  PoznámkaOponent Michal Bartoň. Ved. práce Maxim Tomoszek
  Dal.odpovědnost Bartoň, Michal, 1976- (oponent)
  Tomoszek, Maxim, 1979- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra ústavního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Hate speech * menšiny * nenávist * projev * předsudek * svoboda projevu * trestné činy z nenávisti * základní práva a svobody * zneužití práva * Hate speech * minorities * hatred * speech * bias * freedom of expression * hHate crimes * fundamental rights and freedoms * abuse of rights
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00190518-924781620.pdf551.3 MB09.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00190518-ved-883544358.docPosudek vedoucího
  00190518-opon-520941214.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190518-prubeh-430249041.pdf20.03.201409.04.201515.06.20151Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hate speech v kontextu české společnosti. Hlavním cílem práce je vymezení hranic mezi projevem spadajícím pod ochranu svobody projevu, nenávistným projevem, který je sice právem na svobodu projevu chráněn, nicméně může být omezen a nenávistným projevem, kterému ochrana nesmí být poskytnuta z titulu zneužití práva. Zároveň jsou zde s použitím relevantní judikatury nastíněna kritéria, jež je třeba zvažovat pro zařazení projevu do jedné z těchto kategorií. První část se zabývá svobodou projevu, jejím možným omezením a obecným úvodem do problematiky hate crimes a hate speech, jelikož před vytvořením vlastního testu na zkoumání hate speech a jeho následnou aplikací je potřeba celý koncept správně vymezit. Pro splnění záměru této práce jsem pracovala především s judikaturou ESLP, na jejímž základě jsem vybrala základní kritéria, kterými je třeba se pro zodpovězení otázky, zda se v konkrétním případě jedná o hate speech chráněný svobodou projevu, hate speech v kontextu svobody projevu, který je možno omezit či hate speech, který je z jakékoliv ochrany vyřazen z titulu zneužití práv, zabývat. Před závěrem jsou zařazeny kapitola 6 týkající se situace v České republice s důrazem na znepokojující projevy médií a kapitola 7 zaměřená na právní regulaci hate speech. V závěru je vyhodnocena aplikovatelnost vytvořeného testu, přičemž je konstatováno, že všeobecně platný test na vyhodnocení projevu v souvislosti s hate speech nelze vytvořit, neboť v každém jednotlivém případě musí být vždy váženy jeho dílčí souvislosti. Závěr rovněž obsahuje názor, že trestněprávní regulace hate speech není vhodně nastavena.This master thesis deals with the issue of hate speech in the context of Czech society. The main goal of this work is to define the boundaries between speech falling under the protection of freedom of speech; hate speech, which is protected by freedom of speech, but may be limited and hate speech which is not protected on grounds of abuse of rights. With application of relevant case law are in this thesis also outlined the criteria that need to be considered for inclusion of speech into one of these categories. The first part deals with freedom of expression, its possible limitations, and an introduction to hate crimes and hate speech, since before the creation of the test on examining hate speech and its subsequent application, proper definition of whole concept is needed. In order to meet intent of this thesis, primarily I was working with the ECHR case law, under which I chose the basic criteria, which should be considered for answering the question whether in a concrete case is hate speech protected by freedom of expression, or protected by freedom of expression and can be limited or is eliminated of any protection by virtue of abuse of rights. Before the conclusion are placed Chapter 6 concerning the situation in the Czech Republic with an emphasis on media and its alarming expressions and Chapter 7 which is focused on legal regulation of hate speech. In the conclusion the applicability of created test is assessed and it is stated that universally valid test on examination of speech in the context of hate speech cannot be created, as in each case must be weighed its context. Conclusion also includes the opinion that criminal regulation of hate speech is not set properly.