Počet záznamů: 1  

Analýza výkonů v testech figurální a verbální fluence

 1. Údaje o názvuAnalýza výkonů v testech figurální a verbální fluence [rukopis] / Tereza Janásová
  Další variantní názvyAnalýza výkonu v testech figurální a verbální fluence
  Osobní jméno Janásová, Tereza (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAnalysis of performance in figural and verbal fluency tests
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis53 s. (107 681 znaků) : tab. + 1 CD
  PoznámkaVed. práce Martin Lečbych
  Oponent Daniel Dostál
  Dal.odpovědnost Lečbych, Martin, 1980- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dostál, Daniel (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova exekutivní funkce * Olomoucký test figurální fluence * test verbální fluence * executive function * Olomouc test of figural fluency * verbal fluency test
  Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses
  MDT (043)378.22
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulBc.
  Studijní programBakalářský
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00190064-525415124.pdf25983.3 KB01.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00190064-ved-383618826.docPosudek vedoucího
  00190064-opon-957123088.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190064-prubeh-842015048.pdf21.01.201401.04.201511.06.20151Hodnocení známkou

  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonů v testech verbální a figurální fluence. Teoretická část je zaměřena na stručný popis kognice, a dále se pak věnuje problematice exekutivních funkcí. Hlavním cílem bylo prozkoumat souvislosti mezi konceptem verbální a figurální fluence. Pro jeho uskutečnění jsme sestavili výzkumný soubor sloţený z neklinické a klinické populace. Ta byla tvořena osobami s diagnózou F0 podle platné MKN X. Pomocí výzkumných otázek jsme nalezli souvislosti mezi výkonem verbální a figurální fluence u celkového souboru, a také u klinické skupiny. Korelace se nepotvrdila u skupiny neklinické. Dále jsme prokázali signifikantní sníţení výkonu u klinické skupiny v obou testech. U Olomouckého testu figurální fluence jsme v jednotlivých indexech pro vyhodnocení testu zjistili významný ukazatel zvýšených perseverací a sníţení ostatních indexů u klinické skupiny.This bachelor thesis is aimed at the analysis of verbal and figural fluency test performance. The theoretical part focuses on a concise description of cognition, followed by the definition of the concept of executive functions. The main objective was to explore the connection between concepts of verbal and figural fluency. To accomplish this we have put together a research sample consisting of non-clinical and clinical probands. The clinical sample consisted of individuals with F0 diagnosis according to the valid MKN X. The research questions led us to discover connections between verbal and figural fluency performance in the whole sample, as well as in the clinical group. However, correlation was not confirmed in the non-clinical group. Furthermore we have proved a significant decrease in the clinical group's performance in both types of testing. Individual indexes for test evaluation regarding the Olomouc Test of figural fluency have shown a significant indicator of heightened perseverance while the other indexes were decreased in the clinical group.

Počet záznamů: 1