Počet záznamů: 1  

Sociální úzkostnost mladých dospělých a její souvislost s vnímanou partnerskou spokojeností jejich rodičů

 1. Údaje o názvuSociální úzkostnost mladých dospělých a její souvislost s vnímanou partnerskou spokojeností jejich rodičů [rukopis] / Kateřina Stržínková
  Další variantní názvySociální úzkostnost mladých dospělých a její souvislost s vnímanou partnerskou spokojeností jejich rodičů
  Osobní jméno Stržínková, Kateřina (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názSocial Anxiety in young Adulthood and Relationship with Perceived Partnership Satisfaction of Parents
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis84 s. (144 371 znaků) : il., grafy, tab.
  PoznámkaVed. práce Marek Kolařík. Oponent Lucie Klůzová kráčmarová
  Dal.odpovědnost Kolařík, Marek, 1979- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Klůzová kráčmarová, Lucie (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova sociální úzkostnost * partnerská spokojenosti rodičů * attachment * mladá dospělost * social anxiety * partnership satisfaction of parents * attachment * young adulthood
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00189978-873727671.pdf252.4 MB31.03.2015
  PosudekTyp posudku
  00189978-ved-346017421.pdfPosudek vedoucího
  00189978-opon-567425269.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189978-prubeh-460217112.pdf21.11.201431.03.201505.06.20151Hodnocení známkou

  Cílem diplomové práce bylo ověřit vztahy mezi vnímáním partnerské spokojenosti rodičů, sociální úzkostností a kvalitou attachmentu u mladých dospělých. V teoretické části práce byla věnována pozornost ukotvení partnerské spokojenosti rodičů v kontextu partnerství/manželství a rodiny. Dále bylo rozpracováno téma anxiety a speciálně sociální anxiety s důrazem na pojmové a konstruktové vymezení použité v této práci. Byla nastíněna také problematika raného citového vztahu a jeho přesahu do dospělosti. Nechybí přehled některých dosavadních výzkumů a jejich výsledků s ohledem na zkoumané proměnné. Praktická část si kladla za cíl na základě korelačního výzkumu (n = 66) ověřit souvislost sociální úzkostnosti zjišťované dvacetipoložkovou RCBS (Cheek, nedat.), citové vazby reprezentované péčí a kontrolou a ověřované pomocí dotazníku PBI (Parker, Tupling, Brown, 1979, in Čikošová, Preiss, 2011) a hodnocením partnerské spokojenosti rodičů (HPSR) zjišťovaným na základě autorkou upravené škály QMI ( (Norton, 1983). Ze získaných výsledků vyplývá, že sociální úzkostnost nejvíce pozitivně souvisí s kontrolujícím chováním otce a negativně souvisí s péčí obou rodičů. HPSR významně pozitivně souvisí s péčí matky i otce a negativně s kontrolou otce.The aim of diploma thesis was to verify relation among perceived partnership satisfaction of parents, social anxiety and attachment quality of young adults. The theoretical part of the thesis was concerned about partnership satisfaction of parents in context of partnership / marriage and family. Topic of anxiety and particularly social anxiety were elaborated with emphasis on concept and construct definitions used in this work. There were also outlined problems of early emotional relationship and its extension into adulthood. There is an overview of some recent researches and their results with respect to the variable. The practical part was based on the correlation research (n = 66) to verify the relation of social anxiety, which was surveyed by twenty items RCBS (Cheek, not dated), emotional bonds represented by the caring and control using a PBI questionnaire (Parker, Tupling, Brown, 1979; Čikošová, Preiss, 2011) and evaluation of partnership satisfaction of parents, which was surveyed by the author´s modified scale of QMI (Norton, 1983). The results of the survey show that social anxiety most positively associates with the controlling behaviour of father and negatively associates with the caring of both parents. The evaluation of partnership satisfaction of parents is positively related to the caring of both mother and father, and negatively to father´s control.