Počet záznamů: 1  

Dávky nemocenského pojištění z titulu nemoci a úrazu

 1. Údaje o názvuDávky nemocenského pojištění z titulu nemoci a úrazu [rukopis] / Petra Přecechtělová
  Další variantní názvyDávky nemocenského pojištění z titulu nemoci a úrazu
  Osobní jméno Přecechtělová, Petra (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názSickness insurance benefits at sickness and accident
  Vyd.údaje2015
  Fyz.popis85 s. + 1 Dotazník pro účely diplomové práce
  PoznámkaVed. práce Gabriela Halířová
  Oponent Petra Melotíková
  Dal.odpovědnost Halířová, Gabriela, 1974- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Melotíková, Petra, 1981- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Zákon o nemocenském pojištění * nemocenské * ošetřovné * dávky nemocenského pojištění * nemocenské pojištění * podmínky nároku na nemocenské * podmínky nároku na ošetřovné * vyměřovací základ * denní vyměřovací základ * rozhodné období * redukční hranice * Act on Sickness Insurance * sickness benefit * attendance allowance * sickness insurance benefits * sickness insurance * conditions of claim to sickness benefit * conditions of claim to attendance allowance * assessment base * daily assessment base * reference period * reduction limits
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00189907-422348805.pdf451.8 MB31.03.2015
  PosudekTyp posudku
  00189907-ved-161102691.docxPosudek vedoucího
  00189907-opon-850895864.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189907-prubeh-850485485.pdf19.02.201431.03.201512.06.20151Hodnocení známkou

  Diplomová práce s názvem: Dávky nemocenského pojištění z titulu nemoci a úrazu, pojednává o dvou základních dávkách nemocenského pojištění, a to o nemocenském a ošetřovném. Prvně se práce zabývá rozebráním problematiky nemocenského pojištění jako takového, jeho opodstatněním v českém právním systému, popisuje první pilíř sociálního zabezpečení, principy, subjekty právních vztahů nemocenského pojištění a podobné stěžejní instituty k pochopení problematiky. Dále práce pojednává již o samotných dávkách. Opět prvně vymezuje obecné náležitosti, podmínky nároku na dávky nemocenského a ošetřovného, zabývá se základními sociálními událostmi, jimiž jsou u nemocenského dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa a u ošetřovného potřeba péče o dítě nebo ošetřování člena společné domácnosti. Ke všem zákonným ustanovením je vždy uveden praktický příklad. Kromě obligatorních náležitostí pro nárok na dávku a její výplatu práce zobrazuje i konkrétní výpočty výše nemocenského a ošetřovného. Po popisné části následuje i část praktická. Ta je tvořena především průzkumem trhu, který byl proveden ve Zlínském kraji a respondenty se zde stali pracující občané ve věku od 15 do 60 let. Těm bylo rozdáno celkem 100 dotazníků a analýzou byla vytvořena představa úpravy dávek nemocenského a ošetřovného do budoucna. Po praktické části následuje závěr, který komparuje veškeré poznatky získané průzkumem trhu s aktuální úpravou dávek nemocenského pojištění. Cílem této diplomové práce se stalo kompletní popsání problematiky včetně praktických výpočtů dávek nemocenského a ošetřovného dle platné právní úpravy a využití průzkumu trhu pro úvahy o změnách de lege ferenda. Neméně důležitým cílem práce se stala vidina vytvoření jakési učební pomůcky pro budoucí studium nemocenského pojištění, konkrétně tedy nemocenského a ošetřovného.My diploma thesis called Benefits of sickness insurance from the title of sickness and injury deals with two basic benefits of the sickness insurance, namely with sickness and nursing benefit. Firstly the thesis looks into an analysis of sickness benefit issues like that, their justification in the Czech law system, describes the first social security pillar, principles, subjects of legal relationships of sickness insurance and similar principal institutions for this problem comprehension. Further the diploma thesis discusses only benefits as such. Again firstly it defines general requirements, conditions of the sickness and nursing benefit entitlement, it is interested in basic social events which are a temporary work inability or an ordered quarantine as to sickness benefit and a care about a child or treatment about a member of a common household as to a nursing benefit. There is given a useful example to all legal regulations. Except of obligatory necessities for the benefit entitlement and its payment the thesis depicts also concrete calculations of the amount of the sickness and nursing benefit. The practical part follows after the descriptive part. This part is created mainly by a market research that was accomplished in Zlín region and the respondents of this research were working people at age from 15 to 60. They were given one hundred questionnaires in total and a complete idea about adjustment of the sickness and nursing benefits in future was created by the analysis of the questionnaires. After the practical part there is a conclusion part which compares all the pieces of knowledge received via the market research with the current adjustment of the benefits of the sickness insurance. The goal of this diploma thesis is a complete description of these issues, including practical calculations of the sickness and nursing benefits according to the valid legislation and the use of the market research for reflections about de lege ferenda changes. The last but not the least goal of the thesis was a vision of creating a studying material for future study of the sickness insurance, specifically sickness and nursing benefits.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.