Počet záznamů: 1  

Autoplastický obraz nemoci u pacientů s ložiskovým postižením mozku a míchy: Pilotní studie

 1. Údaje o názvuAutoplastický obraz nemoci u pacientů s ložiskovým postižením mozku a míchy: Pilotní studie [rukopis] / Markéta Večerková
  Další variantní názvyAutoplastický obraz nemoci u pacientů s ložiskovým postižením mozku a míchy: Pilotní studie
  Osobní jméno Večerková, Markéta (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názPerceptions of disease in patients with brain and spinal cord lesions: Pilot study
  Vyd.údaje2014
  Fyz.popis94 s. ( 213 152 znaků) : il., grafy, tab. + 1 CD ROM
  PoznámkaOponent Olga Pechová. Ved. práce Roman Procházka
  Dal.odpovědnost Pechová, Olga, (oponent)
  Procházka, Roman (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova autoplastický obraz nemoci * inoperabilní léze v oblasti CNS * prožívání nevyléčitelně nemocných * Perceptions of disease * inoperable lesions in central nervous system * emotional experiences of incurable patients
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00189470-968751065.doc822.2 MB25.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00189470-ved-247475972.pdfPosudek vedoucího
  00189470-opon-678607414.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189470-prubeh-649637548.jpg03.02.201425.03.201403.06.20141Hodnocení známkou

  Předmětem pilotní studie jsou pacienti s inoperabilním ložiskem v CNS a jejich život. V teoretické části se autorka zabývá lékařskou psychologií, autoplastickým obrazem nemoci, psychologickou problematikou nemocných a onemocněními centrální nervové soustavy. Ve výzkumné části pak rozpracovává otázky, které se týkají péče poskytnuté probandovi zdravotnickým personálem, jednotlivými složkami autoplastického obrazu nemoci, prožíváním a vývojem psychiky účastníků výzkumu. Dále autorka zkoumá vliv onemocnění CNS na sociální život a fyzický stav probandů. Jedná se o kvalitativní výzkum typu případová studie. Jako metodu získávání dat autorka vybrala polostrukturovaný rozhovor, který byl následně aplikován na výzkumném vzorku. Výzkumný vzorek byl vybrán metodou záměrného výběru přes instituci a metodou sněhové koule. Autorka provedla s každým probandem rozhovor. Následovala transkripce, kódování, analýza dat, vytvoření odpovědí na výzkumné otázky a definování závěrů. Mezi nejdůležitější výsledky patří zjištění, že všechny probandy trápí vtíravé myšlenky týkající se nemoci, že existují spouštěče strachu a úzkostí u této skupiny a že se u probandů vyvinuly strategie, jak s nemocí bojovat.The theme of written work are patients with inoperable lesions in central nervous system and their lives. The author deals with issues of medical psychology, perceptions of disease, psychology of illness and central nervous system disease in the theoretical part. In the research part she processes questions related with providing care to patients, perceptions of disease, experiencing illness and progression of mental health of research participants. Furthermore author examines influence of CNS disease on social life and physical conditions of reasearch participants. It is a qualitative research exactly a case study. As a method of data collection was used semi-structured interview, which was applied on the research sample. The research sample was selected by purposive sampling method through institutions and snowball sampling. The author interviewed each participant of research. In next step author transcribed interviews, encoded data, made analysis of data, responded to research questions and defined conclusions. The most important results in written work were findings that all reasearch participants have had obsessively thoughts about illness, by research was found out what started their anxiety and fear and how they coped with illness.

Počet záznamů: 1