Počet záznamů: 1  

Bojíte se zubaře? - Strach a úzkost před zubním ošetřením

 1. Údaje o názvuBojíte se zubaře? - Strach a úzkost před zubním ošetřením [rukopis] / Jan Jokl
  Další variantní názvyBojíte se zubaře? - Strach a úzkost před zubním ošetřením
  Osobní jméno Jokl, Jan (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAre you afraid of the dentist? - Fear and anxiety before dental treatment
  Vyd.údaje2014
  Fyz.popis75 s. (122 344 znaků) : il., grafy, schémata, tab. + CD
  PoznámkaVed. práce Alena Plháková. Oponent Lucie Klůzová kráčmarová
  Dal.odpovědnost Plháková, Alena, 1954- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Klůzová kráčmarová, Lucie (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova strach * úzkost * zubní lékařství * bolest * fear * anxiety * dentistry * pain
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00184816-697921785.pdf172.2 MB27.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00184816-ved-512702831.docPosudek vedoucího
  00184816-opon-180559542.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00184816-prubeh-243703637.jpg30.10.201227.03.201403.06.20141Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se v celém svém rozsahu zabývá problematikou úzkosti a strachu u pacientů zubních ordinací, včetně definování bolesti jako důležitého faktoru ovlivňujícího psychický stav pacienta. Zaměřuje se na výklad specifických fobií, mezi něž patří i nadměrný strach ze zubního ošetření odontofobie. V empirické části se snaží zjistit, jaké míry dosahuje strach ze zubního ošetření v populaci 18 35 let. Pacienti v čekárnách vyplňovali soubor dotazníků, zaměřených na aktuální psychosomatický stav, aktuální úzkost, strach ze stomatologických výkonů a osobnostní predispozice. Výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 593 pacientů 14 zubních ordinací ve Zlínském a Jihomoravském kraji, poukázaly na statisticky vyšší míru strachu před zubním ošetřením u žen a mladších pacientů než u mužů a pacientů vyššího věku. Z konkrétních stomatologických výkonů vyvolávalo nejsilnější obavy trhání zubů. Z osobnostních předpokladů měly na strach a úzkost před zubním ošetřením nejvyšší vliv neuroticismus a úzkostlivost. Aktuální stavy (aktuální úzkost a fyzický stav) měly větší vliv na vnímání strachu před zubním ošetřením než osobnostní predispozice.This thesis in its entirety deals with anxiety and fear of patients in dental practices, including the definition of pain as an important factor affecting the mental state of the patient. It focuses on the interpretation of specific phobias, which include excessive fear of dental treatment - odontophobia. In the empirical part was figured out how much reached the fear of dental treatment in the population of 18 - 35 years. Patients in the waiting room filled out a set of questionnaires focusing on current psychosomatic condition, current anxiety, fear of dental procedures and personal predisposition. The results of the survey, which participated 593 patients in 14 dental practices of Jihomoravský kraj and Zlínský kraj, showed a significantly higher level of fear of dental treatment in women and younger patients than in men and the elderly. Tooth extraction caused the strongest fear from the specific dental procedures. From personal predispositions neuroticism and anxiety have had the paramount influence on fear and anxiety before dental treatment. Current status (current anxiety and physical condition) had a bigger influence on the perception of fear of dental treatment than personal predispositions.