Počet záznamů: 1  

Využití kombinace NBI (narrow band imaging) a imunohistochemie v diagnostice, stratifikaci a dlouhodobém sledování pacientů s Barrettovým jícnem

 1. Údaje o názvuVyužití kombinace NBI (narrow band imaging) a imunohistochemie v diagnostice, stratifikaci a dlouhodobém sledování pacientů s Barrettovým jícnem [rukopis] / Jan Gregar
  Další variantní názvyVyužití kombinace NBI (narrow band imaging) a imunohistochemie v diagnostice, stratifikaci a dlouhodobém sledování pacientů s Barrettovým jícnem
  Osobní jméno Gregar, Jan (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názUse of a combination of NBI (narrow band imaging) and imunohistochemistry in the diagnosis, stratification and long-term monitoring of patiens with Barrett´s esophagus
  Vyd.údaje2013
  Fyz.popis66 s. : il., grafy, schémata, tab.
  PoznámkaOponent Jiří Ehrmann
  Ved. práce Vlastimil Procházka
  Oponent Jan Bureš
  Oponent Aleš Hep
  Dal.odpovědnost Ehrmann, Jiří, 1940- (oponent)
  Procházka, Vlastimil, 1958- (školitel)
  Bureš, Jan (oponent)
  Hep, Aleš (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Ústav patologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Barrettův jícen * NBI * endoskopie * imunohistochemie * MUC2 * CDX2 * MMP9 * Barrett´s esophagus * NBI * endoskopy * imunohistochemical analysis * MUC2 * CDX2 * MMP9
  Forma, žánr disertace dissertations
  MDT (043.3)
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulPh.D.
  Studijní programDoktorský
  Studijní programVnitřní nemoci
  Studijní oborVnitřní nemoci
  kniha

  kniha


  Barrettův jícen (BE) je prekanceroza. Jde o intestinální metaplazii, která může progredovat přes dysplazii až k adenokarcinomu. Cílem práce bylo zjistit využití kombinace NBI (narrow band imaging) endoskopie a imunohistochemie v diagnostice, stratifikaci a dlouhodobém sledování u pacientů s Barrettovým jícnem. Práce se zabývá diagnostickou stránkou problematiky Barrettova jícnu. V práci byl hodnocen soubor 82 pacientů s Barrettovým jícnem. Byly sledovány dva cíle: 1) využitelnost NBI endoskopie v odhadu možnosti dysplastických změn (u celého souboru 82 pacientů); 2) využitelnost imunohistochemického vyšetření markerů MUC2, CDX2 a MMP9 při stratifikaci nemocných s Barrettovým jícnem (u vybraného souboru 26 pacientů). Výsledky: Z celkového počtu 82 pacientů byla na základě NBI endoskopie suspikovaná dysplazie u 27 pacientů, z toho byl u 24 pacientů (88,9 %) pozitivní také histologický nález a ve 3 případech (11,1 %) byl histologický nález negativní. Pozitivní prediktivní hodnota NBI endoskopie pro dysplastické změny je 88,9 %. Senzitivita je 60,0 % a specificita je 92,9 %. U imunohistochemického vyšetření 26 pacientů nebyly nezaznamenány staticky významné rozdíly v expresi vybraných markerů u různých histopatologických stadií Barrettova jícnu. Jediná statistická významnost byla prokázána u markeru MUC2, a to ve skupině bez dysplazie vs. LG (low-grade) dysplazie a ve skupině LG dysplazie vs. HG (high-grade) dysplazie. NBI endoskopie je k odhadu dysplastických změn (k zacílení místa bioptického odběru) velmi přínosná. Byla zjištěna vysoká hodnota pozitivní predikce (88,9 %) a vysoká specificita (92,6 %). Imunohistochemické vyšetření může být ve vybraných klinických případech pomocí při stratifikaci rizika nemocného s Barrettovým jícnem, což je patrné hlavně u markeru MMP9. Přestože tyto výsledky nejsou statisticky významné, trend je jasně patrný.Barrett's esophagus is premalignant condition. Intestinal metaplasia can progress through various stages of dysplasia to adenocarcinoma. The aim is to detect the role of NBI (narrow band imaging) and immunohistochemical analysis in the diagnosis, stratification and long-term monitoring in patients with Barrett's esophagus. Evaluation of 82 patients with Barrett's esophagus was done. We follow two objectives: 1) role of NBI endoscopy in the estimation of the possibility of dysplastic changes (82 patients); 2) usefulness of immunohistochemical analysis of markers MUC2, CDX2 and MMP9 in the stratification of patients with Barrett's esophagus (a sample of 26 patients). NBI endoscopy suspected dysplasia was found in 27 patients out of 82. 24 patients of them (88.9 %) was also positive for histopathology assesment of dysplasia and only 3 cases (11.1 %) were negative. The positive predictive value of NBI endoscopy for dysplastic changes is 88.9 %. The sensitivity is 60.0 % and specificity is 92.9 %. Immunohistochemical analysis of 26 selected patients has no statistically significant differences in the expression of markers (MUC2, CDX2 and MMP9) at various histological stages of Barrett's esophagus. The only statistical significance was demonstrated for MUC2 marker, in the group without dysplasia vs. LG dysplasia and LG dysplasia vs. HG dysplasia group. Conclusion: NBI endoscopy is able to estimate the dysplastic changes (and thus to target the right places to take biopsy). We found out a high positive prediction value (88.9 %) and high specificity (92.6 %). Immunohistochemical analysis may be usefull in selected clinical cases. Although there is no statistic significance of imunohistochemical markers, the tendency, mainly of the MMP9 marker, is clearly evident.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.