Počet záznamů: 1  

Mezinárodněprávní postavení Tibetu

 1. Údaje o názvuMezinárodněprávní postavení Tibetu [rukopis] / Šárka Hošková
  Další variantní názvyMezinárodněprávní postavení Tibetu
  Osobní jméno Hošková, Šárka (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názInternational legal status of Tibet
  Vyd.údaje2015
  PoznámkaOponent Ondřej Svaček. Ved. práce Martin Faix
  Dal.odpovědnost Svaček, Ondřej (oponent)
  Faix, Martin (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra ústavního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Mezinárodněprávní postavení Tibetu * mezinárodněprávní subjektivita * subjekt * suverenita * státní suverenita * nezávislost státu * právní nezávislost státu * faktická nezávislost státu * závislý stát * protektorát * autonomní území * mezinárodněprávní uznání * národ * sebeurčení národa * územní celistvost * vpád Číny * anexe * invaze * agrese * suzerén * nezávislost * Mezinárodní konference právníků * exilová vláda * International legal status of Tibet * international legal personality * body * sovereignty * state sovereignty * national independence * the legal independence of the state * the de facto independence of the state
  the de facto independence of the state * dependent state protectorate * an autonomous territory * international recognition * nation * national self-determination * territorial integrity * the invasion of China * annexation * invasion aggression * suzerén * independence * international conference of lawyers * government in exile
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPolitologie
  Studijní oborEvropská studia se zaměřením na evropské právo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00183159-624801211.doc26599 KB11.05.2015
  PosudekTyp posudku
  00183159-ved-912331797.docxPosudek vedoucího
  00183159-opon-199714961.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183159-prubeh-833755908.pdf19.03.201311.05.201508.06.20152Hodnocení známkou

  Diplomová práce je věnována Mezinárodněprávnímu postavení Tibetu. Práce řeší mezinárodněprávní postavení Tibetu v období roku 1950, kdy na území Tibetu vpadla vojska Čínské Lidové republiky. V druhé a třetí kapitole této práce se věnuji teoretickému zakotvení práce. Přibližuji čtenáři základní termíny mezinárodního práva, podstatné pro tuto práci, jako například mezinárodněprávní subjektivitu státu, nezávislost státu, vztah mezi faktickou a právní nezávislostí, mezinárodně právní uznání státu, vlády a národů. Čtvrtá kapitola popisuje čtenáři historické vztahy Číny a Tibetu. V páté kapitole se čtenář může dozvědět o Tibetu v období od roku 1913 do anexe Čínou, kde je popisováno území, obyvatelstvo, vláda a mezinárodní vztahy Tibetu a čtenář si sám může udělat obrázek o mezinárodněprávním postavení Tibetu v době od roku 1913 do roku 1950 a nebo si může přečíst moje stanovisko na mezinárodněprávní postavení Tibetu v této době. Šestá kapitola je věnována vpádu Číny do Tibetu, dočtete se zde o samotné invazi Tibetu, také se dočtete o Sedmnáctibodové dohodě, o reakci států a OSN na tento akt a také se dočtete o Mezinárodních konferencích právníků z let 1960 a 1993. V závěru této kapitoly se řeší otázky, zda Tibet byl v roce 1950 integrální součást Číny či nikoli a zda se Čína vpádem na tibetské území dopustila aktu agrese a tudíž porušila mezinárodní právo. Poslední kapitola je věnována Tibetu po roce 1951 až do dnešní doby, je zde popsán boj Tibetu za právo na sebeurčení národů, dnešní čínská politika v Tibetu a požadavky dnešní exilové vlády.The thesis focused on the international legal status of Tibet in its term on 1950 when the territory was invaded by armies of China. Theoretical definition of the work is founded in the second and third chapter. There are explanations of basic international terms such asinternational subjectivity law, the independence of the state, the relationship between the factual and legal independence, the international legal recognition of the state as well as government and nations. The fourth chapter describes to readers of the historical relations of China and Tibet. Furthermore, in the fifth chapter there is a description about Tibet in the period from 1913 to annexation by China. Therefore the reader could easily form an own opinion about the international legal status of Tibet in the period from 1913 to 1950 or could read author´s view on the international legal status of Tibet at this time. The sixth chapter deals with China´s invasion of Tibet, Seventeen Point Agreement for the Peaceful Liberation of Tibet, the UN and national response to the act as well as international conference of lawyers between 1960 and 1993. Besides that, the thesis deals with two questions. Firstly, was Tibet in 1950 an integral part of China? Secondly, was the Chinese invasion of Tibet an act of aggression or more precisely the violation of international law? The last chapter focused on Tibet after 1951 until nowadays. There is description of Tibetan struggle for self-determination of nations, today´s Chinese policy in Tibet as well as demands of today´s government in exile.

Počet záznamů: 1