Počet záznamů: 1  

Interrupce jako filozofický problém

 1. Údaje o názvuInterrupce jako filozofický problém [rukopis] / Aneta Dostalíková
  Další variantní názvyMorální problematika interrupcí
  Osobní jméno Dostalíková, Aneta (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názA Philosophical View of Abortion
  Vyd.údaje2013
  Fyz.popis61
  PoznámkaVed. práce Filip Tvrdý. Oponent Marek Petrů
  Dal.odpovědnost Tvrdý, Filip, 1976- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Petrů, Marek (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra filozofie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova interrupce * etika * právo na život * osoba * infanticida * porod * psychologie * morální soud * intuicionismus * abortion * ethics * right to life * person * infanticide * birth * psychology * moral judgement * intuitionism
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programHumanitní studia
  Studijní oborFilozofie - Historie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00183001-392254032.pdf11513.7 KB28.06.2013
  PosudekTyp posudku
  00183001-ved-124935604.pdfPosudek vedoucího
  00183001-opon-621249272.pdfPosudek oponenta

  Práce se zabývá tématikou interrupcí, kterou pojímá z filozofického hlediska. Prostřednictvím vybraných autorů je nastíněno a kriticky zhodnoceno několik odlišných názorů na tento problém. Stěžejními autory jsou Judith Jarvis Thomsonová, Michael Tooley a Philippa Footová. Základní se stává otázka, za jakých podmínek má člen rodu Homo sapiens právo na život. Pokud přiznáme toto právo lidskému plodu již od jeho početí, jsme nuceni řešit konflikt často protichůdných zájmů dvou zúčastěných osob ? matky a dítěte. Tento konflikt zájmů je ukončen až porodem dítěte. Jako nejvhodnější řešení se proto z filozofického hlediska jeví stanovení porodu jako důležitého milníku, při kterém dítě teprve nabývá status osoby se všemi k tomu náležejícími právy. Toto stanovisko je podepřeno názory Mary Anne Warrenové. V závěru práce je věnováno pozornost tomu, jak lidé z psychologického hlediska vytváří morální soudy a jak lze tyto soudy ovlivnit u ostatních lidí. Je zde předložena koncepce Jonathana Haidta, který v tomto směru upřednostňuje intuicionismus před racionalismem.This thesis deals with the topic of abortion from a philosophical point of view. Several different opinions on the given topic are outlined and critically evaluated throw the chosen authors. The key authors are Judith Jarvis Thomson, Michael Tooley and Philippa Foot. The basic question becomes, under what conditions a member of the genus Homo sapiens has right to life. If we admit this right to the human fetus from the moment of conception, we are forced to deal with conflicting interests of the two persons - mother and child. This conflict of interest is terminated until the birth of the child. The most appropriate solution from a philosophical point of view seems to be setting childbirth as an important milestone in which the child only acquires the status of the person with all the rights belonging. This opinion is supported by the views of Mary Anne Warren. Finally, attention is paid to how people psychologically creates moral judgments and how can these judgments influenced people. There is a concept presented by Jonathan Haidt, who in this direction favors intuitionism from rationalism.