Počet záznamů: 1  

Kvalita života starších dospělých v domácí péči

 1. Údaje o názvuKvalita života starších dospělých v domácí péči [rukopis] / Lucie Martincová
  Další variantní názvyKvalita života seniorů v domácí péči
  Osobní jméno Martincová, Lucie (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názLife Quality of Elderly People in Home Care
  Vyd.údaje2014
  Fyz.popis84 s.
  PoznámkaOponent Milena Bretšnajdrová. Ved. práce Helena Kisvetrová
  Dal.odpovědnost Bretšnajdrová, Milena (oponent)
  Kisvetrová, Helena (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Ústav ošetřovatelství (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Starší dospělý * domácí péče * kvalita života * sociální zapojení * naplnění * WHOQOL-OLD * WHOQOL-BREF * Elderly adult * home care * quality of life * social involvement * fulfillment * WHOQOL-OLD * WHOQOL-BREF
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programOšetřovatelství
  Studijní oborOšetřovatelská péče v interních oborech
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00182006-745244364.pdf674.3 MB10.07.2014
  PosudekTyp posudku
  00182006-ved-428249514.rtfPosudek vedoucího
  00182006-opon-210377266.rtfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00182006-prubeh-837548844.pdf28.01.201310.07.201428.08.20141Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zaměřuje na kvalitu života starších dospělých v domácí péči. Práce je rozdělena na dvě části (teoretická východiska a vý-zkumnou část). Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit subjektivní kvalitu života starších dospělých, kteří využívají služeb agentur domácí péče. Jed-notlivé cíle byly zaměřeny na fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy, prostředí, naplnění a sociální zapojení. K získání relevantních dat byly užity české verze standardizovaných dotazníků WHOQOL-BREF a WHOQOL-OLD. Šetření se zúčastnilo celkem 121 respondentů, kteří byli klienty agentur domácí péče ve Zlínském kraji. Výzkumné šetření neprokázalo žádnou souvislost mezi věkem klientů domácí péče a hodnocením kvality života v oblasti fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy a prostředí. Taktéž se neprokázala žádná závislost mezi místem bydliště klientů domácí péče a hodnocením kvality života v doméně sociální zapojení. Nebyla prokázána žádná závislost mezi pohlavím klientů domácí péče a hodnocením kvality života v oblasti naplnění a prožívání.This diploma thesis is focused on life quality of elderly people in home care. The thesis is divided into two parts (theoretical background and research). The main goal of this diploma thesis was to find out the subjective life quality of elderly people who used services of home care agencies. Individual goals have been focused on physical health, living, social relationships, environment, self esteem and social integration. Czech versions of standardized questionnaires WHOQOL-BREF and WHOQOL-OLD have been used to gather relevant data. In total 121 respondents took part in the research. Respondents were clients of home care agencies in Zlín region. The research has not proven any relationship between the age of come care clients and their evaluation of life quality in terms of physical health, living, social relationships and environment. No relationship between the client's place of residence and their evaluation of life quality in terms of social integration has been proven either. Furthermore, no relationship between the gender and evaluation of life quality in the area or self esteem and living has been proven.