Počet záznamů: 1  

Brněnský alumnát v kontextu národního obrození na Moravě

 1. Údaje o názvuBrněnský alumnát v kontextu národního obrození na Moravě [rukopis] / Lenka Klašková
  Další variantní názvyKnihovny brněnského alumnátu
  Osobní jméno Klašková, Lenka (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAlumnat of Brno and the role it played in the national revival in Moravia
  Vyd.údaje2014
  Fyz.popis94 s. : portréty, tab.
  PoznámkaVed. práce Tomáš Parma
  Dal.odpovědnost Parma, Tomáš, 1971- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Katolická církev * Diecéze brněnská * Diecézní teologické učiliště * Brněnský alumnát * Biskupský alumnát v Brně * Katolické semináře - Brno - Česko * Národní obrození - 18.-19. století Česko * Národní obrození - 18.-19. století - Morava * Morava - dějiny * Brno (Česko) - kulturní život - 19. stol. * Katoličtí kněží - 19. stol. - Česko * Sušil František (1804-1868) * The Catholic Church * Diocese of Brno * Alumnat of Brno * Bishop's alumnat of Brno * Catholic seminaries - Brno * National revival - 18th - 19th century - Czech * National revival - 18th - 19th century - Moravia * History of Moravia * Brno (Czech) - cultural life - 19th century * Catholic priests - 19th centrury - Moravia * Sušil František (1804-1968)
  Sušil František (1804-1968)
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programTeologie
  Studijní oborTeologické nauky
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00180869-687287649.pdf1910 MB11.11.2014
  PosudekTyp posudku
  00180869-ved-746484465.docxPosudek vedoucího
  00180869-opon-177394060.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00180869-prubeh-972685920.pdf18.01.201311.11.201407.01.20151Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá brněnským alumnátem v 19. století a rolí, jakou sehrál v národním obrození na Moravě. Všímá si kořenů, ze kterých vyrůstá národní hnutí v Evropě, sleduje stav české národní kultury na přelomu 18.-19. století, zkoumá překážky či největší vlivy na Moravě, která se ve svém nacionálním cítění probouzela pomalu a později než Čechy. Brněnský alumnát už ve třicátých letech 19. století žije čilým vlasteneckým ruchem, bohoslovci v čele s Kampelíkem zakládají vlastní českou knihovnu otevřenou pro všechny obyvatele Brna, pořádají české slavnosti zvané akademie, na které přicházejí čeští buditelé z okolí. Po jmenování Františka Sušila profesorem Nového zákona se alumnát stává střediskem české kultury v Brně. Ve čtyřicátých letech musí bohoslovci překonat nepřízeň nadřízených, policejní vyšetřování a dočasné zákazy českých knih a akademií. V brněnském alumnátě vzniká studentský časopis, je založeno volné sdružení Sušilových následovníků s názvem Růže Sušilova. Výsledkem činnosti alumnátu jsou stovky vzdělaných kněží, kteří působí v duchu Sušilova hesla Církev a vlast na národní a duchovní obrodu národa, podporují slovanskou vzájemnost, popularizují cyrilometodějskou tradici mezi prostým lidem, zakládají knihovny a čtenářské spolky, podílejí se na vydávání a šíření české literatury. Jedinou dochovanou památkou na brněnský alumnát jsou dnes jeho knihovny, uložené v depozitáři Knihovny Biskupství brněnského a přístupné v elektronickém katalogu všem zájemcům.This thesis deals with the Alumnat of Brno in the 19th century and the role it played in the national revival in Moravia. The main focus is pointed at Brno´s Alumnat, which lived the patriotic life already in the thirties of the 19th century. Theologians led by Kampelík established their own library which was open to all residents of Brno. They also organized Czech celebrations called the Academy, which were visited by Czech revivalists from the surroundings cities. The seminary became a center of Czech Culture in Brno after estabilishing of František Sušil to the role of professor of New Testament. In the forties theologians had to overcome adversity of superiors, police investigations and temporary bans of Czech books and academies. In the Brno´s Alumnat therefore arose student magazin and the association of Susil followers called Sušil´s rose is based. The result of this seminary activities were hundreds of educated priests who worked in the spirit of Sušil legacy "The Church and homeland" at the national and spiritual revival of the nation. These priests promoted Slavic reciprocity, made Cyril and Methodius tradition popular among ordinary people, established libraries and reading clubs and were involved in the publishing and dissemination of Czech literature. The only surviving monument of the Brno´s seminary are today's libraries, stored in a depository of the Brno Bishop Library and accessible in an electronic catalog to all interested parties.