Počet záznamů: 1  

Postavení ženy v pracovněprávních vztazích

 1. Údaje o názvuPostavení ženy v pracovněprávních vztazích [rukopis] / Jitka Hrbáčková
  Další variantní názvyPostavení ženy v pracovněprávních vztazích
  Osobní jméno Hrbáčková, Jitka (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názPosition of Women in Labor Relations
  Vyd.údaje2013
  PoznámkaVed. práce Eva Šimečková. Oponent Petr Hůrka
  Dal.odpovědnost Šimečková, Eva, 1965- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Hůrka, Petr (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Rovné zacházení * zákaz diskriminace * pracovní podmínky * pracovní podmínky zaměstnankyň * mateřská dovolená * rodičovská dovolená * Equal treatment * prohibition of discrimination * working conditions * working conditions of women * maternity leave * parental leave
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00175126-972629465.doc3389.1 KB28.11.2013
  PosudekTyp posudku
  00175126-ved-678955313.docPosudek vedoucího
  00175126-opon-934731355.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00175126-prubeh-883946033.tif31.03.201228.11.201312.12.20131Hodnocení známkou
  SignaturaČár.kódLokaceDislokaceInfo
  D 2834 (PF)3130025087PFPF - sklad knihovnypouze prezenčně

  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen v České republice. Zvláštní právní úprava ve vztahu k zaměstnankyním zajišťuje naplnění ochranné funkce pracovního práva vzhledem k biologickým odlišnostem a mateřským povinnostem žen. Svou práci jsem rozdělila do pěti kapitol, v nichž jsou průběžně zapracovávány výsledky uskutečněného průzkumu. V úvodní části přibližuji historický pohled na postavení žen na trhu práce a uvádím zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích s poukazem na její (ne)dodržování v reálném životě. V hlavní části textu se po přiblížení obecných pracovních podmínek věnuji konkrétním pracovním podmínkám těhotných žen, zaměstnankyň - matek, jakož i zaměstnanců pečujících o dítě či o jiné fyzické osoby. Za cíl této diplomové práce jsem si stanovila vytvoření uceleného přehledu dané problematiky a navržení případných změn těchto institutů s ohledem na potřeby praxe.This diploma thesis deals with women employment in the Czech Republic. Special legislation in relation to female workers ensures that the protective function of labor law due to biological differences and maternal duties of women is fulfilled. This work is divided into five chapters that are continuously dealing with results of the conducted survey. In the introduction part, there is historical point of view of the position of women on the labor market and mention of the principle of equal treatment and prohibition of discrimination in employment relations, with reference to its (non)compliance in real life. In the main part of the thesis after the general approach of working conditions I focus on particular working conditions of pregnant women, women-mothers as well as employees caring for a child or another person. A coherent overview of this area was set as the main objective of this thesis as well as to propose some changes to this area with respect to needs of practice.

Počet záznamů: 1