Počet záznamů: 1  

Smluvní pokuta

 1. Údaje o názvuSmluvní pokuta [rukopis] / Tomáš Tintěra
  Další variantní názvySmluvní pokuta
  Osobní jméno Tintěra, Tomáš, 1984- (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názContractual Penalty
  Vyd.údaje2013
  Fyz.popis233 s. (563 141 znaků)
  PoznámkaOponent Michal Černý
  Ved. práce Jan Hurdík
  Oponent Pavel Horák
  Dal.odpovědnost Černý, Michal, 1973- (oponent)
  Hurdík, Jan (školitel)
  Horák, Pavel (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova smluvní pokuta * občanský zákoník * nový občanský zákoník * soukromé právo * zajištění závazků * utvrzení * odstupné * soudní moderace * test přiměřenosti * náhrada škody * contractual penalty * civil code * new civil code * security obligations * affirmation * severance * judicial moderation * adequacy test * compensation for damage
  Forma, žánr disertace dissertations
  MDT (043.3)
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulPh.D.
  Studijní programDoktorský
  Studijní programTeoretické právní vědy
  Studijní oborObčanské právo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00118148-562208678.pdf362.2 MB10.08.2013
  PosudekTyp posudku
  00118148-ved-684863659.Posudek vedoucího
  00118148-opon-140286533.Posudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00118148-prubeh-988053541.pdf10.09.200910.08.201316.12.2013S2

  Jako téma disertační práce z oboru občanské právo si autor zvolil smluvní pokutu a její problematické aspekty v občanském i obecněji soukromém právu. Smluvní pokutu lze zařadit mezi tradiční soukromoprávní instituty a v závazkových vztazích patří v současnosti mezi velmi rozšířené smluvní ujednání. Mezi způsoby zajištění či utvrzení představuje smluvní pokuta zajímavý fenomén. Smluvní pokuta je v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravena v pouhých dvou paragrafech § 544 a § 545, nicméně jde o téma, které představuje řadu problematických aspektů a souvislostí. Cílem disertační práce je za pomocí zvolené metodologie postihnout a vědecky popsat smluvní pokutu a rozebrat problematické aspekty smluvní pokuty v soukromém, předně občanském, právu, jež dosud nejsou jednoznačně nebo uspokojivě v právní teorii nebo právní praxi řešeny, reflektovat dosavadní interpretační a aplikační závěry, zejména z pohledu teorie i soudní judikatury, a nastínit možné směry jejich řešení a to v kontextu změn občanského práva přinášených novým občanským zákoníkem.As the topic for his thesis in the field of civil law, the author chose the contractual penalty and its problematic aspects in civil law and private law generally. The contractual penalty can be classified amongst the traditional private institutions, and in obligational relations it is currently among the widespread contractual arrangements. The contractual penalty is an interesting phenomenon among the ways to ensure commitment. The contractual penalty is in Act No. 40/1964 Coll., is regulated by the Civil Code in only two paragraphs, 544 and 545, but this is an issue that represents a number of problematic aspects and contexts, in new Civil Code as well. The aim of this thesis is to use selected methodology to capture and scientifically describe contractual penalty and analyse problematic aspects of the contractual penalty in the private law, first in civil law, which have not yet been addressed clearly or satisfactorily in legal theory and legal practice to reflect the conclusions of court cases and to outline possible directions for their solutions, including taking into account the context of changes bring with the new Czech Civil Code, Act No. 89/2012 Coll.

Počet záznamů: 1