Počet záznamů: 1  

Alternativní způsoby řešení sporu v mezinárodním obchodním styku se zaměřením na mediaci a související aspekty

 1. Údaje o názvuAlternativní způsoby řešení sporu v mezinárodním obchodním styku se zaměřením na mediaci a související aspekty [rukopis] / Veronika Marková
  Další variantní názvyAlternativní způsoby řešení sporu v mezinárodním obchodním styku se zaměřením na mediaci a související aspekty
  Osobní jméno Marková, Veronika (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAlternative disputes resolutions in business specialized in mediation and related aspects
  Vyd.údaje2013
  PoznámkaVed. práce Michal Malacka
  Oponent Lukáš Ryšavý
  Dal.odpovědnost Malacka, Michal, 1973- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Ryšavý, Lukáš, 1978- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra obchodního práva a mezinárodního soukromého práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova alternativní způsob řešení sporu * mediace * rozhodčí řízení * arbitrážní soud * soudní řízení * med-arb * mediátor * Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 * právní úprava mediace v ČR * advokát-mediátor * alternative dispute resolution * mediation * arbitration * judicial proceeding * mediation-arbitration * mediator * Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council * the legislation of mediation in the Czech Republic * advocate-mediator
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00182647-100804587.doc61455.2 KB28.03.2013
  PosudekTyp posudku
  00182647-ved-895783920.xlsPosudek vedoucího
  00182647-opon-833576820.xlsPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00182647-prubeh-413827273.pdf26.02.201328.03.201314.06.20131Hodnocení známkou

  Diplomová práce poskytuje ucelený přehled o alternativních metodách řešení sporů a přináší hlubší právní povědomí o mediaci a jejich formách na úrovni mezinárodní i na úrovni vnitrostátní. Obsah diplomové práce je členěn do čtyř kapitol. V první části byl vysvětlen samotný pojem ADR a uvedeny definiční znaky alternativního způsobu řešení sporů. V návaznosti na to bylo poukázáno na rozdíly mezi ADR, soudním a rozhodčím řízení, a to pomocí komparativní metody. Pozornost byla věnována také jednotlivým alternativním způsobům řešení, a to se zaměřením na mini-trials. V následujících částech se diplomová práce věnuje již jen jednomu ADR, a to mediaci. Druhá kapitola nabízí komplexní pohled na mediační řízení a rozebírá její výhody a vhodnost využití tohoto institutu. Důraz klade diplomová práce také na osobu mediátora, jež je klíčovou postavou celého mediačního procesu. Předposlední kapitola přináší poznatky ohledně kombinované metody med-arb, jež mísí prvky mediace a obchodní arbitráže. Pozornost je převážně věnována etických zásadám mediace a arbitráže. Závěrem této časti bylo poukázáno na kompromitaci dvou etických zásad, a to zásady sebeurčení stran a zásady nezávislosti arbitra. Poslední část diplomové práce se zabývá harmonizaci právních úprav mediačního řízení. Význam je přikládán směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES jako nástroji pro rozšíření mediace. Diplomová práce dále rozebírá právní úpravu mediačního řízení v českém právním prostředí z pohledu zákona o mediaci, jenž byl přijat v návaznosti na zmíněnou směrnici. Závěr je zaměřen na postavení advokátů-mediátorů a jejich odpovědnosti za kvalitu mediačního procesu.This thesis provides a comprehensive overview of alternative disputes resolution and provides deeper legal awareness of mediation and its forms at the international and national level. The content of the thesis is divided into four chapters. The first part explained the concept of ADR and characteristics of alternative disputes resolution. In continuity of this, it was pointed out the differences between the ADR, judicial proceedings and arbitration by using the comparative method. Attention was also paid to the individual alternative disputes resolution, with the focus on mini-trials. The following parts of the thesis dedicates to only one ADR - mediation. The second chapter provides a comprehensive view of the mediation process and analyses the benefits and suitability of use of this institute. Thesis also put emphasis on a mediator, who is a key figure in the mediation process. The penultimate chapter presents findings concerning the combined method - med-arb, which mixes elements of mediation and arbitration. Attention is focused on the ethical principles of mediation and arbitration. The conclusion of this chapter pointed out that two ethical principles are compromised, namely the principle of self-determination and the principle of the impartiality of arbiter. The last part of the thesis deals with the harmonization of legislation mediation process. Importance is attached to the Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council like an implement for expanding mediation. This thesis analyzes the legislation of mediation in the Czech Republic from the point of view of the law on mediation, which dates by implementing Directive. The conclusion focuses on the position of advocates-mediators and their responsibility for the quality of the mediation process.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.