Počet záznamů: 1  

Etika náboru a výběru - zkušenosti uchazečů

 1. Údaje o názvuEtika náboru a výběru - zkušenosti uchazečů [rukopis] / Stanislava Gauchet kobzová
  Další variantní názvyEtika náboru a výběru zaměstnanců - zkušenosti uchazečů
  Osobní jméno Gauchet kobzová, Stanislava (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názEthics in recruitement and selection - applicants´ experiences
  Vyd.údaje2013
  Fyz.popis125 stran : il., grafy, tab. + 1 CD
  PoznámkaVed. práce Martin Seitl
  Dal.odpovědnost Seitl, Martin, 1981- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova etika * nábor * výběr * zkušenosti uchazečů * morálka * ethic * recruitment * selection * applicants´ experiences * moral
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00177044-320338633.pdf192.9 MB04.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00177044-ved-770925565.pdfPosudek vedoucího
  00177044-opon-281635657.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00177044-prubeh-656445494.jpg15.06.201204.04.201307.06.20131Hodnocení známkou

  Problematika etiky je těžce uchopitelná a zároveń není ?vymahatelná?. Tato nevymahatelnost souvisí s neuchopitelností etických problémů, neboť hranice mezi etickým a neetickým chováním se může v různých situacích odlišovat. V procesu náboru a výběru zaměstnanců je důležité dodržovat etická pravidla. Naším cílem je dozvědět se, na základě zkušeností uchazečů o zaměstnání, jak zaměstnavatelé tato pravidla dodržují. Naším ústředním zájmem je zmapovat etiku náborového a výběrového řízení, zejména etiku spjatou s používáním psychodiagnostických metod, informovaností uchazeče, zpětné vazby o výsledcích z testových metod a dodržování ujednání s potenciálním zaměstnavatelem. Metodikou výzkumu je explorativní předvýzkum s kvantitativním designem. Naše studie je provedena za pomoci vytvořeného dotazníku o 32 položkách. Osobním dotazováním zákazníků úřadů práce jsme získali 170 respondentů, jejichž celkový průměrný věk je 32 let, průměrný věk 77 žen 35 let a 93 mužů 29,8 roku. Respondenti jsou ve věkovém rozmezí od 17 do 58 let. Z výsledků našeho výzkumu vyplynulo, že dvě třetiny zaměstnavatelů nedodržují etická pravidla při náboru, 1/5 zaměstnavatelů se nechová eticky během výběru, 36 procent zaměstnavatelů, kteří používají psychodiagnostické testy nedodržuje etická pravidla, 1/3 zaměstnavatelů uchazečům nepodává informace o výsledcích znalostních testů a podstoupených psychodiagnostických metod. Potenciální zaměstnavatel nedodržuje svá ujednání u 12 procent respondentů tím, že porušuje slib o uzavření pracovní smlouvy. Tento výzkum poskytuje nahlédnutí na aktuální situaci náboru a výběru zaměstnanců. Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že etické aspekty náboru a výběru zaměstnanců jsou organizacemi nemálo opomíjeny.The issue of ethic is hard to apprehend, and at the same time is not "enforceable". The unenforceability is related to the incomprehensibility of ethical problems, because the boundaries between ethical and unethical behavior can vary in different situations. In the process of recruitment and selection of employees, it is important to follow ethical rules. Our main concern is also to map the ethic of recruitment and selection process, especially the ethic connected with the use of psychodiagnostic methods, applicants? informedness, feedback from the results of the tests and arrangements with the potential employer. Methodology of our research is explorative preliminary research with quantitative design. Our research is carried out using a developed questionnaire of 32 entries . By Private inquiries of employment agencies customers, we received 170 respondents whose overall average age is 32 years, 77women average age 35 years, and 93 men average age 29,8 years. Overall, respondents are in the age range of 17-58 years. The results of our research indicate that two-thirds of employers do not respect the ethical rules in during the recruitment process, one one-third of employers do not behave ethically during the selection process, 36 percent of employers who use psychodiagnostic methods does not follow ethical rules, one third of employers do not give applicants information about the results of knowledge tests and psychodiagnostic methods. A potential employer does not comply with these arrangements, by breaking the promise of a work contract, for 12 percent of the respondents . This research provides insights on the current situation of the recruitment and staff's selection. The results of this research show that the ethical aspects of recruitment and selection of employees are quite neglected by a few organizations.

Počet záznamů: 1