Počet záznamů: 1  

Optimalizace tréninkového zatížení pro rozvoj explozivní síly dolních končetin s využitím přístroje fitrodyne prémium

 1. Údaje o názvuOptimalizace tréninkového zatížení pro rozvoj explozivní síly dolních končetin s využitím přístroje fitrodyne prémium [rukopis] / Jakub Buček
  Další variantní názvyOptimalizace tréninkového zatížení pro rozvoj explozivní síly dolních končetin s využitím přístroje fitrodyne prémium
  Osobní jméno Buček, Jakub (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názOptimization of training load for development of explosive strength of lower limbs with the use of Fitrodyne Premium
  Vyd.údaje2012
  PoznámkaVed. práce Michal Lehnert
  Dal.odpovědnost Lehnert, Michal, 1961- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra antropomotoriky a sportovního tréninku (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova dolní končetiny * trénink * tréninkové zatížení * individualizace * lower limbs * training * training load * individualization
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programTělesná výchova a sport
  Studijní oborTělesná výchova a sport
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00172226-605507209.pdf151.1 MB20.12.2012
  PosudekTyp posudku
  00172226-ved-881367726.docPosudek vedoucího
  00172226-opon-261258670.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00172226-prubeh-479092763.jpg19.10.201120.12.201230.01.20132Hodnocení známkou

  Cílem diplomové práce je stanovit a porovnat efekt tréninkového programu zaměřeného na rozvoj explozivní síly dolních končetin využívajícího pro optimalizaci počtu opakování v sérii zpětnovazebné informace a tréninkového programu s předem stanoveným počtem opakování v sérii. Soubor aktivních sportujících mužů (n=12, věk M=26,3?3,1 let, tělesná výška M=187,7?7,49 cm, tělesná hmotnost M=96,5?12,42 kg) byl dále rozdělen na experimentální (ES) a kontrolní (KS) skupinu. Výška vertikálního skoku byla měřena pomocí zařízení FiTRO Jumper. Síla flexorů a extenzorů kolena byla testována na izokinetickém přístroji ISOMED 2000 v úhlových rychlostech 60°/s a 360°/s. Individuální hodnocení změn explozivní síly dolních končetin potvrdilo značné individuální diference. U skupinového hodnoceni Friedmanova ANOVA ukázala na významný rozdíl hodnot pouze v případě vertikálního skoku u experimentální skupiny (p$<$0,05). Porovnání rozdílů testových skóre vertikálního skoku mezi skupinami v jednotlivých měřeních však nepotvrdilo významné rozdíly ani v jednom z měření. U izokinetických parametrů byly změny hodnot nevýznamné. Výsledky studie naznačily, že využití FitroDyne Premium v tréninkovém procesu pro rozvoj výbušné síly může vést ke zvýšení efektivity tréninkového programu.The aim of this thesis is to determine and compare the effect of the training program to develop explosive strength of lower limbs. The program utilizes the feedback information and training program with predetermined number of times in the series in order to optimize the number of repetitions in a series. The group of active sporting men (n=12, age M=26,3?3,1 years, stature M=187?7,49 cm, body weight M=96,5?12,42 kg) were further divided into experimental and control groups. The vertical jump height was measured using a device FITRO Jumper. Strength of the knee flexors and extensors was tested on isokinetic device ISOMED 2000 in angular velocities 60°/s a 360°/s. Individual evaluation of changes in explosive strength of the lower limbs confirmed the considerable individual differences. As far as the group evaluation was concerned, Friedman´s ANOVA showed a significant difference of values only in case of vertical jump in the experimental group (p$<$0,05). However, the comparison of differences of vertical jump test scores between groups in individual measurements did not confirm significant differences in either measurement. For isokinetic parameters were insignificant changes in value. The results of the study indicated that the use FitroDyne Premium in the training process for the development of explosive power can increase the effectiveness of the training program.

Počet záznamů: 1