Počet záznamů: 1  

Dozor nad tvorbou práva územní veřejnou správou

 1. Údaje o názvuDozor nad tvorbou práva územní veřejnou správou [rukopis] / Alena Trubáčková
  Další variantní názvyDozor nad tvorbou práva územní veřejnou správou
  Osobní jméno Trubáčková, Alena (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názLocal Public Administration and its Supervision over Legislation
  Vyd.údaje2012
  PoznámkaVed. práce Dalimila Gadasová
  Oponent Olga Pouperová
  Dal.odpovědnost Gadasová, Dalimila (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Pouperová, Olga, 1982- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Dozor * Dozorový orgán * Hlavní město Praha * Kraj * Ministerstvo vnitra * Nařízení * Obec * Obecně závazná vyhláška * Pozastavení činnosti * Sbírká právníchpředpisů hlavního města Prahy * Úřední deska * Ústavní pořádek * Ústavní soud * Územně samosprávný celek * Věstník kraje * Zákon * Zrušení * Supervision * Supervisor * Main city Prague * Region * Ministry of the interior * Regulation * Municipality * Generally binding Regulation * Supersedeas Collection of laws of the main city Prague * Official board * Institutional order * Institutional court of law * Self-governing territorial * Bulletin of the Region Law Cancellation
  Bulletin of the Region Law Cancellation
  Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses
  MDT (043)378.22
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulBc.
  Studijní programBakalářský
  Studijní programPrávní specializace
  Studijní oborPrávo ve veřejné správě
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00159905-147444796.doc26286.7 KB31.10.2012
  PosudekTyp posudku
  00159905-opon-799744896.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00159905-prubeh-605393059.pdf31.03.201131.10.201213.02.20132Hodnocení známkou

  Ve své práci jsem zpracovala téma dozoru nad tvorbou práva územní veřejnou správou. Nejprve jsem se zabývala vymezením základních pojmů vztahujících se k dozoru. Jednalo se o pojmy: územní samosprávné celky, právní předpisy na místní úrovni a dozor nad místní normotvorbou. V rámci objasnění těchto termínů jsem se zabývala i vymezením pojmů samostatná působnost, přenesené působnost, obecně závazné vyhlášky a nařízení. Dále jsem ve své práci uvedla prameny právní úpravy vztahující se k dozoru a k jeho výkonu. Následné kapitoly, tvořící základ mé práce, se týkaly výkonu dozoru nad místní normotvorbou. V kapitule dozor nad obecně závaznými vyhláškami jsem se zabývala charakteristickou obecně závazných vyhlášek, fázemi výkonu dozoru a posuzováním jejich souladu se zákony a s Ústavním pořádkem České republiky. Toto téma jsem rozebrala na úrovni obcí, krajů a hlavního města Prahy. Uvedla jsem postup při pozastavení účinnosti Ministerstvem vnitra a postup v případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky s lidskými právy a základními svobodami. Dále jsem pokračovala popisem průběhu řízení před Ústavním soudem a zabývala jsem se i otázkou odpovědnosti za zrušení nebo vadnou obecně závaznou vyhlášku. Následující kapitulu jsem věnovala dozoru nad nařízeními. Tato kapitola se svým rozčleněním podobala kapitole předchozí. I zde jsem charakterizovala dozor nad nařízeními a zabývala se jeho výkonem na úrovni obcí, krajů a hlavního města Prahy. Zpracovala jsem postavení dozorového orgánu, který dozor vykonává a proces pozastavení účinnosti nařízení, jakož i postup v případě, že nařízení je v zřejmém rozporu s lidskými právy a základními svobodami. Popsala jsem proces řízení před Ústavním soudem v případě podaného návrhu na zrušení vadného nařízení nebo jeho části. Jen okrajově jsem zmínila alternativní možnost zastupitelstva kraje podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení právního předpisu obce, jelikož se nejedná o výkon dozoru, ale oprávnění plynoucí pro kraj v jeho samostatné působnosti. Závěrem jsem uvedla společná ustanovení vztahující se k dozoru a to jak v případě obecně závazných vyhlášek tak i v případě nařízení. Jednalo se především o informační povinnost plynoucí pro dozorované subjekty. A dále jsem se zabývala otázkou místí novotvorby a judikaturou Ústavního soudu.My Bachelor's Work is about the supervision of the Municipally, Territories and the main city Prague legislations. The supervision is based in the Law of Municipally, Law of Territories and the Law of main city Prague. It's also based in the others laws presented in my Bachelor's Work. My Goal in my Work was to describe the process of supervision, put on the strong points and also described the weaknesses of the present situation. I present the main Terms of supervision and the Laws on which is the supervision based. The main part of my Bachelor's Work is the process of supervision. I describe this theme in two basic Chapters. The first Chapter is about the supervision over the generally binding Regulations. The supervision is carry out by Ministry of the interior. The Ministry is also authorized to be the proposer and proposed the steering before the Institutional court of law. The second Chapter is about the supervision over the Regulations. Here I introduced the main characteristic of the supervision over the Regulations too. I wrote the process of supervision with the appropriate authorities carried out the supervision with the right of Supersedeas. I showed the process, which take place before the Institutional court of law. The Institutional court of law is the only one who have the power the illegal generally binding Regulations or Regulations to cancel or to cancel just part of them, which is against the law. In both Chapters I described the main differences in the process on level of Municipally, Territories and the main city Prague. I, in my Bachelor's Work, showed the differences and the sameness in this process. I also described the differences of the process came out of the situation of the self-governing and state administration field. In my work I stated the duties, which is bound for the Municipally, Territories and the main city Prague, also called as a information duties. In my Bachelor's Work I engaged the Judicature of the Institutional court of law.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.