Počet záznamů: 1  

Vybrané aspekty legislativních změn daní z příjmů

 1. Údaje o názvuVybrané aspekty legislativních změn daní z příjmů [rukopis] / Lucie Navrátilová
  Další variantní názvyVybrané aspekty legislativních změn daní z příjmů
  Osobní jméno Navrátilová, Lucie (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názSelected aspects of legislative changes in income tax
  Vyd.údaje2012
  PoznámkaOponent Pavel Matoušek
  Ved. práce Martin Netolický
  Dal.odpovědnost Matoušek, Pavel (oponent)
  Netolický, Martin (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra finančního práva, národního hospodářství a ekonomie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Daň * Daňové právo * Historie daní z příjmů * Daňový subjekt * Daňová povinnost * Income tax * Tax * Tax law * History of income tax * Taxpayer * Tax obligation
  Forma, žánr bakalářské práce bachelor's theses
  MDT (043)378.22
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulBc.
  Studijní programBakalářský
  Studijní programPrávní specializace
  Studijní oborPrávo ve veřejné správě
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00173887-870595198.docx17122.2 KB13.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00173887-opon-220198680.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00173887-prubeh-273716064.pdf20.02.201213.04.201212.09.20122Hodnocení známkou

  Tato bakalářská práce "Vybrané aspekty legislativních změn daní z příjmů" se zabývá oblastí daní z příjmů z hlediska vývoje legislativy a jejich nejdůležitějších změn v posledních letech. V první části mé práce jsem se zaměřila na krátký pohled do historie daní z příjmů, plánovaný legislativní vývoj, zmínila jsem právní rámec daní z příjmů. V další části jsem se zabývala základním rozlišením daní z příjmů fyzických osob a daní z příjmů právnických osob, nastínila jsem změny sazeb daní z příjmů a nejdůležitější změny v této oblasti. Závěrem jsem se snažila nastínit pohled do budoucna, co nás čeká a nemine v oblasti daní z příjmů v roce 2013. V závěru této bakalářské práce autorka analyzuje získané poznatky, provádí celkové zhodnocení problematiky daní z příjmů a zaujímá k tématu své vlastní stanovisko.This bachelor thesis "Selected aspects of the legislative changes of income tax" deals with the income tax in terms of legislative developments and their most important changes in recent years. In the first part of my work I focused on the short history of income tax, legislative developments planned, I mentioned the legal framework of income tax. The next part dealt with the basic definition of income taxes of natural persons and taxation of corporate income tax, I outlined the changes in income tax rates and the most important changes in this area. Finally, I tried to outline a perspective for the future which awaits us and misses in income taxes in 2013. At the end of this thesis the author analyzes the lessons learned, carry out an overallassessment of income tax issues and formulate their own opinion on.

Počet záznamů: 1