Počet záznamů: 1  

Management rozvoje kvality poskytované péče v dermatovenerologické ambulanci a implementace systému kvality

 1. Údaje o názvuManagement rozvoje kvality poskytované péče v dermatovenerologické ambulanci a implementace systému kvality [rukopis] / Peter Frey
  Další variantní názvyManagement rozvoje kvality poskytované péče v dermatovenerologické ambulanci a implementace systému kvality
  Osobní jméno Frey, Peter (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názManagement of the healthcare quality improvement in an outpatient dermatovenerology clinic and umplementation of quality systems in the process of diagnostics and therapy
  Vyd.údaje2011
  PoznámkaOponent Zdeněk Papeš
  Ved. práce Jaroslav Zlámal
  Oponent Kateřina Ivanová
  Dal.odpovědnost Papeš, Zdeněk (oponent)
  Zlámal, Jaroslav 1947- (školitel)
  Ivanová, Kateřina, 1955- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. I. chirurgická klinika (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova kvalita zdravotní péče * systémy kvality * management kvality * certifikace ve zdravotnictví * ISO normy * zavádění systémů kvality * healthcare quality * quality systems * quality management * certification in healthcare * ISO standards * quality systems implementation
  Forma, žánr disertace dissertations
  MDT (043.3)
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulPh.D.
  Studijní programDoktorský
  Studijní programSociální lékařství
  Studijní oborSociální lékařství
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00173683-133167621.pdf91.7 MB12.05.2011
  PosudekTyp posudku
  00173683-opon-948027929.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00173683-prubeh-571642686.pdf27.06.200612.05.201109.11.2011S2

  Systém kvality je ve zdravotnictví možné zabezpečit různými způsoby. Je na každém poskytovateli, jakou cestou se vydá a jaký postup zvolí. Kvalita poskytování zdravotní péče je vnímána z více úhlů pohledu. Implementace systému kvality je ale v konečném důsledku přínosem pro všechny strany účastnící se procesu zdravotní péče. K dosažení lepší kvality poskytované zdravotní péče je potřeba nejenom vytvořit adekvátní politiku kvality, ale i implementovat systém kvality s jeho kontinuálním vyhodnocováním. Potřebné jsou i investice související s vybavením zařízení i s časem potřebným k realizaci potřebných opatření. Získání certifikátu kvality není cílem, ale prostředkem k dosažení lepší konkurenceschopnosti a zabezpečení perspektivy a rozvoje společnosti. Vybudovaný systém manažerství kvality je nástrojem, který umožňuje komplexně se vypořádat se všemi vstupy do procesu poskytování zdravotní péče. Je nástrojem k efektivnímu využívání potřebných lidských i finančních zdrojů a ke zlepšování a optimalizaci procesů realizovaných v celém zdravotnickém zařízení. V systému manažerství kvality je vždy potřeba měřit a vyhodnocovat spokojenost klienta, čímž je zabezpečena zpětná vazba pro zlepšování se v této oblasti. Systém vždy musí zohledňovat ten nejdůležitější požadavek kvality poskytování zdravotní péče, kterým je spokojenost pacienta. Při porovnání systému kvality v oblasti zdravotnictví v České republice a na Slovensku lze pozorovat jisté organizační i legislativní rozdíly, jako je například existence Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí ve Slovenské republice. V České republice existuje Spojená akreditační komise ČR, která je specializovaným akreditačním orgánem pro oblast zdravotnictví, i když se specializuje spíše na akreditaci nemocničních provozů. Na Slovensku ekvivalent podobné nezávislé instituce zatím chybí. Podobně jako v ČR, i na Slovensku existuje řada certifikačních organizací, které provádí certifikace systémů kvality podle ISO norem. Tyto organizace musí být pro certifikační činnost akreditovány státními institucemi. Navzdory skutečnosti, že ISO normy lze aplikovat i na zdravotnické prostředí, nejedná se o normy primárně určené pro tento druh činností. V případě, že management systému kvality podle ISO normy neskončí pro poskytovatele zdravotní péče dnem získání certifikátu, ale bude zachována kontinuita nastavených procesů a implementovaný systém kvality dále rozvíjen, lze i certifikaci podle norem ISO pokládat za možnou alternativu systému kvality v zdravotnickém zařízení.There are several ways of providing quality systems in healthcare. It is up to the healthcare providers to choose their way of procedure. Quality of the provided healthcare can be seen from different points of view. Quality system implementation is a benefit to all parts participating in the healthcare process. In order to reach better quality of provided healthcare, it is not only necessary to create adequate quality policy, but also to implement system of quality with continual evaluation. Investments in facility equipment and in the time required for the realization of necessary actions are also needed. Acquisition of the quality certificate is not the objective, it is only a way how to reach a competitive advantage and to secure perspectives of company development. Established system of quality management is a tool which enables to do away with all the inputs of realization of the healthcare process. It is a tool for effective usage of necessary human and financial resources and of optimizing processes realized in the healthcare institution. In the quality management system it is always necessary to measure and evaluate client's satisfaction which ensures feedback to improve in this field. The system must always make provision for the most important requirement of quality of the provided healthcare, which is the patient's satisfaction. Comparing healthcare quality systems in the Czech Republic and Slovakia, some differences in organisation and legislative can be found, for example the existence of Health Care Surveillance Authority in the Slovak Republic. In the Czech Republic the Joint Commision on Accreditation of the Czech Republic is a specialized authority on the field of healthcare, although it mostly deals with the accreditation of hospitals. There is no such authority in Slovakia at present time. Alike in the Czech Republic, there are lots of classification societies providing quality systems certification according to the ISO standards. These societies must be accredited for their certification activities by national institutions. Even though the ISO standards can be applied on the healthcare, these norms were not primarily intended for this type of service. On condition that the quality system management based on the ISO standards does not end for the provider of healthcare on the day of certification, but the continuity of adjusted processes will be preserved and the implemented system of quality will be developed, certification using ISO standards can be considered as a possible option of quality system in healthcare.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.